ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
65.91 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Триадица
Адрес
ул. Костенски водопад № 98, вх. В, ет. 1
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 10:00
ОПИСАНИЕ

АПАРТАМЕНТ № 52, находящ се във вход "В", на първия етаж в сградата на ЖСК "Метеор-6"- ул."Васил Димитров" № 94-98 /деветдесет и четири-деветдесет и осем/ - съгласно доказателствения нотариален акт, състоящ се от една стая, дневна, кухня и сервизни помещения, застроен на 65.91/шестдесет и пет цяло и деветдесет и една стотни/кв.м., при съседи: север-стълби-ца, юг-двор проход, изток-апартамент № 51/петдесет и едно/от вход "В", запад - двор, заедно с мазе № 3/три/от вход "В", застроено на 4.88/четири цяло и осемдесет и осем стотни/кв.м., при съседи: север-мазе № 19/деветнадесет/от вход "Б", юг-коридор, изток-улица, запад-мазе № 2/две/ от вход "В", както и на 0.922/нула цяло деветстотин двадесет и две хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж, който апартамент представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1005.115.2.52 (шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, нула, нула, пет, точка, едно, едно, пет, точка, две, точка, пет, две) по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.София, одобрени със заповед № РД -18-108/13.12.20196г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрс на имота: гр.София, район "Триадица", ул."Костенски водопад" № 98, вх.В, ет.1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1005.115 (шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, нула, нула, пет, точка, едно, едно, пет), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ 65.91кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата с идентификатори: на същия етаж 68134.1005.115.2.51 (шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, нула, нула, пет, точка, едно, едно, пет, точка, две, точка, пет, едно), под обекта няма, над обекта 68134.1005.115.2.55 (шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, нула, нула, пет, точка,едно,едно, пет, точка, две, точка, пет, пет), ведно с прилежащото му мазе № 3 с площ 4,88кв.м. и 0,922% ид.ч. от общите части на сградата.

Мариян Николов Петков
РЕГ. № ЧСИ
851
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул. "Неофит Рилски" 43, ет.2
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9873804
уебсайт
Публикувано на 17 май 2024 г. в 16:27 часа
Тристаен апартамент
96.82 кв.м
180 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. Обеля 2, бл. 276, ет. 10, ап. 47
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 10:30
Публикувано на 20 май 2024 г. в 16:59 часа
Тристаен апартамент
107.00 кв.м
203 180.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Ген. Стефан Тошев № 1, вх. А, ет. 5, ап. 18А
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Неделчо Любомиров Митев
СРОК
от 21.05.2024 до 21.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.06.2024 09:00
Публикувано на 23 май 2024 г. в 09:37 часа
Тристаен апартамент
73.15 кв.м
140 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
бл.21
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 11:00
Публикувано на 28 май 2024 г. в 14:36 часа
Тристаен апартамент
92.44 кв.м
289 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. Люлин, блок 276, вх.Е
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 01.06.2024 до 01.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.07.2024 09:00