ПЛОЩ
1 424.00 кв.м
Населено място
гр. Чирпан
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Маргарита Любомирова Димитрова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/12 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 81414.171.475, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1540/03.09.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, с площ от 1424 кв.м, находящ се в град Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, местност Червената пръст, категория на земята: осма, при съседи: 81414.171.452, 81414.171.453, 81414.171.454, 81414.171.455, 81414.171.456, 81414.171.458, 81414.171.474, 81414.171.951.

Маргарита Любомирова Димитрова
РЕГ. № ЧСИ
865
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Ген. Столетов" № 52, ет.1, офис 1
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 624399
Публикувано на 30 април 2024 г. в 12:04 часа
Земеделска земя
2 999.00 кв.м
900.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Стара Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Маргарита Любомирова Димитрова
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 09:00
Публикувано на 30 април 2024 г. в 12:13 часа
Земеделска земя
1 500.00 кв.м
272.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Колена
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Маргарита Любомирова Димитрова
СРОК
от 17.06.2024 до 17.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.07.2024 09:00
Публикувано на 30 април 2024 г. в 12:16 часа
Земеделска земя
5 099.00 кв.м
920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Колена
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Маргарита Любомирова Димитрова
СРОК
от 17.06.2024 до 17.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.07.2024 09:00
Публикувано на 30 април 2024 г. в 12:19 часа
Земеделска земя
3 950.00 кв.м
720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Колена
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Маргарита Любомирова Димитрова
СРОК
от 17.06.2024 до 17.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.07.2024 09:00