ПЛОЩ
469.00 кв.м
Населено място
гр. Чирпан
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Маргарита Любомирова Димитрова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/3 идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 81414.502.335, по кадастралната карта и кадастралните регистри, ободрени със Заповед РД-18-1540/03.09.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.12.2021 г., с предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 метра), с площ от 469 кв.м, находящ се в град Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, улица Септемврийци № 47, номер по предходен план: 335, квартал 24, парцел ІV, ВЕДНО с находящите се в него: СГРАДА с идентификатор 81414.502.335.1,с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, с площ от 94 кв.м, на един етаж; СГРАДА с идентификатор 81414.502.335.2, с предназначение: гараж, с площ от 26 кв.м, на един етаж; СГРАДА с идентификатор 81414.502.335.3, с предназначение: постройка за допълващо застрояване, с площ от 56 кв.м, на един етаж; СГРАДА с идентификатор 81414.502.335.4, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, с площ от 5 кв .м, на един етаж, при съседи на ПИ: 81414.502.333, 81414.502.334, 81414.502.4132, 81414.502.4139.

 

Маргарита Любомирова Димитрова
РЕГ. № ЧСИ
865
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Ген. Столетов" № 52, ет.1, офис 1
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 624399
Публикувано на 8 май 2024 г. в 11:43 часа
Парцел с къща
120.00 кв.м
86 030.10 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бузовград
Адрес
с.Бузовград ул.Хр.Ботев № 64
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Димитър Стоев Димитров
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 09:00
Публикувано на 20 май 2024 г. в 16:28 часа
Парцел с къща
1 320.00 кв.м
39 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Пшеничево
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Маргарита Любомирова Димитрова
СРОК
от 17.06.2024 до 17.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.07.2024 09:00
Публикувано на 30 май 2024 г. в 14:07 часа
Парцел с къща
1 520.00 кв.м
1 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стрелец
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Маргарита Любомирова Димитрова
СРОК
от 17.06.2024 до 17.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.07.2024 09:00
Публикувано на 10 юни 2024 г. в 09:52 часа
Парцел с къща
462.00 кв.м
20 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Могила
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Любенова Биволова
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 09:30