ПЛОЩ
4 003.00 кв.м
Населено място
с. Белиш
Адрес
местност "Петолъчката"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 01.06.2024 до 01.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.07.2024 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

2. 1/4 /една четвърт/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.274.7 /нула три пет пет осем, точка, две седем четири, точка, седем/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-26/01.04.2009 г. на ИД на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Белиш, общ. Троян, местност „ПЕТОЛЪЧКАТА“, с площ от 4003 кв.м., трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: Широколистна гора, отдел/подотдел: 226/ю1, площ в кв.м.: 4002, вид на гората/вид на подотдела: Превръщане/издънково насаждение, при съседи: 03558.274.9, 03558.97.32, 03558.97.20, 03558.97.33, 03558.97.144, 03558.274.6 и 03558.274.10.

 <br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело №1204/22<br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората – Йоанна Димитрова, тел. 0879 395 266, <br />email: <a href="[email protected]">[email protected]</a></str

            ong>

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 4 април 2024 г. в 10:38 часа
Парцел
662.00 кв.м
6 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дерманци
Адрес
ул. "Дърман" № 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 14:00
Публикувано на 26 април 2024 г. в 17:21 часа
Парцел
230.00 кв.м
14 552.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ловеч
Адрес
ул. "Дунав" № 11
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 21.05.2024 до 21.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.06.2024 14:00
Публикувано на 7 май 2024 г. в 17:12 часа
Парцел
592.00 кв.м
5 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бежаново
Адрес
ул. "Плевен"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 14:00
Публикувано на 15 май 2024 г. в 16:32 часа
Парцел
1 979.00 кв.м
19 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Летница
Адрес
пл. "Васил Левски" № 58
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 28.05.2024 до 28.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2024 14:00