ПЛОЩ
2 710.00 кв.м
Населено място
гр. Свети Влас
Адрес
гр. СВЕТИ ВЛАС, общ. НЕСЕБЪР, местност „ЮРТА”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  в гр. СВЕТИ ВЛАС, общ. НЕСЕБЪР, местност „ЮРТА”, а именно: 
 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11538.1.87 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, едно, точка, осемдесет и седем/, находящ се в гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, местност „Юрта”, с площ от 2710 кв.м. /две хиляди седемстотин и десет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план: 001087, съседи: 11538.1.178, 11538.1.88, 11538.1.86, 11538.1.99.
 
Имотът се намира на главна транспортна улица, в близост до морския бряг и плажната ивица. Имотът е неограден и застроен. Изградени са две сгради в свързано строителство, в степен на завършеност „на груб строеж“, които все още са в процес на изграждане и които  НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАЖБА
 
GPS координати N 42° 42`47.51``, 
                                      E 27° 44`34.11``
Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0884335114
уебсайт
Публикувано на 7 май 2024 г. в 10:44 часа
Парцел
2 999.00 кв.м
330 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр. БУРГАС, местност „КАЛНОТО“, пътя Бургас-Айтос
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 10:30
Публикувано на 15 май 2024 г. в 08:14 часа
Парцел
581.50 кв.м
29 294.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр. Несебър, к/с Сл.бряг- запад
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 11:00
Публикувано на 15 май 2024 г. в 08:38 часа
Парцел
14 321.00 кв.м
4 864 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр. Несебър, к/с Сл. бряг- юг,
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Публикувано на 15 май 2024 г. в 10:21 часа
Парцел
7 441.00 кв.м
394 582.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
ГР. НЕСЕБЪР, М-СТ ИНДЖИКЬОЙСКО БЛАТО
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 10:00