ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
92.44 кв.м
Населено място
с. Равда
Адрес
с. РАВДА, АПАРТ ХОТЕЛ ул. „ОГОСТА“ № 3, ет. 0, обект снек бар
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ в с. РАВДА, АПАРТ ХОТЕЛ ул. „ОГОСТА“ № 3, ет. 0, обект снек бар, а именно: 
  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 61056.501.293.1.18 /шестдесет и една хиляди петдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, двеста деветдесет и три, точка, едно, точка, осемнадесет/, находящ се в с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-58/16.04.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е със Заповед 18-8851-11.06.2014г на Началник на СГКК-Бургас, с административен адрес на имота: с. Равда, общ. Несебър, ул. ”Огоста” № 3 /три/ , ет.0 /нула/, обект снек бар. Самостоятелният обект се намира на етаж 0 /нула/, в сграда с идентификатор № 61056.501.293.1 /шестдесет и една хиляди петдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, двеста деветдесет и три, точка, едно /, предназначение: жилищна сграда - многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 61056.501.293 /шестдесет и една хиляди петдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, двеста деветдесет и три/. Предназначение  на самостоятелният обект: за обществено хранене, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 92.44 кв.м. /деветдесет и две цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра/, прилежащи части: 19.56 кв.м. /деветнадесет цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 61056.501.293.1.2, 61056.501.293.1.1
  Обекта се намира  Апарт - хотел „Ривиера Гардън“, находящ се в с. Равда, в район с ненапълно изградена инфраструктура, с добра транспортна достъпност, в близост до централната част на курорта, морския бряг и плажната ивица. Вертикалната планировка е изпълнена от зелени площи.
 Обектът е построен в сграда, изградена от монолитна стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Сградата е с поставена външна хидро и топлоизолация, с поставени фасадна мазилка и боя. Сградата, съответно оценяваният обект са свързани с градските мрежи на инженерната инфраструктура - Електрозахранване, Водоснабдяване, Битова канализация, със стандартно положени вътрешни инсталации на ел. и ВиК мрежа. Покривът е с положена хидроизолация и  с изградено водоотвеждане. В сградата е монтиран асансьор. Общите части са стандартно изпълнени.
 Имотът не е оборудван и не се използва по предназначение и се състои от зала за посетители и кухненски блок. Дограма - ПВЦ, стъклопакет. Подови настилки - гранитогрес. Стени - измазани, шпакловани, боядисани. Изграден е окачен таван с вградено осветление. Ел. ключове и контакти - поставени. Кухненският блок е облицован с фаянс и теракот - необорудван.

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0884335114
уебсайт
Публикувано на 20 май 2024 г. в 11:14 часа
Заведение
118.82 кв.м
176 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр.  НЕСЕБЪР,  к. к. «СЛЪНЧЕВ БРЯГ - ЗАПАД», апарт хотел «РОМАНС МАРИН», ет. 0
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 13:30
Публикувано на 20 май 2024 г. в 11:52 часа
Заведение
155.40 кв.м
206 784.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр.  НЕСЕБЪР,  к.к. «СЛЪНЧЕВ БРЯГ - ЗАПАД»  жилищна сграда „МЕСЕБРИЯ ПАЛАС“, вх. В, ет. 1, обект с.бар
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 13:30
Публикувано на 21 май 2024 г. в 11:05 часа
Заведение
516.95 кв.м
656 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр.Несебър ,кк Слънчев бряг, Сън Райс, Ресторант Мемори
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 25.05.2024 до 25.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.06.2024 11:00