ПЛОЩ
18 713.00 кв.м
Населено място
с. Кайнарджа
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35242.501.69, находящ се в с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа, местност „СТОПАНСКИ ДВОР“, с площ от 18 713 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: За стопански двор, шеста категория, при граници и съседи: имоти с идентификатори: 35242.600.2077; 35242.501.71; 35242.187.56; 35242.240.21; 35242.501.65; 35242.225.9; 35242.225.6.

Георги Петров Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
767
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Силистра, ул."Отец Паисий" №5, ет.1
Окръжен съд
Силистра
Телефон
086 833929  
Мобилен телефон
0888 655232
Публикувано на 22 май 2024 г. в 18:23 часа
Земеделски имот
733.00 кв.м
1 422.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Българка
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 24.05.2024 до 24.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.06.2024 09:00
Публикувано на 29 май 2024 г. в 10:28 часа
Земеделски имот
465.00 кв.м
26 625.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ситово
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 17.06.2024 до 17.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.07.2024 09:00
Публикувано на 29 май 2024 г. в 10:31 часа
Земеделски имот
8 363.00 кв.м
172 656.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Калипетрово
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 17.06.2024 до 17.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.07.2024 09:00
Публикувано на 30 май 2024 г. в 08:56 часа
Земеделски имот
1 869.50 кв.м
3 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Алеково
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:00