ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
760.00 кв.м
Населено място
с. Сушица
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в с. Сушица, общ. Стражица, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ 760,00 кв.м. /седемстотин и шестдесет кв.м./, представляващо урегулиран поземлен имот VIII-424 /осем римско за четиристотин двадесет и четири арабско/ в квартал 61 /шестдесет и първи/ по плана на с. Сушица, общ. Стражица, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, подобрения и трайни насаждения, при граници: улица, УПИ VII-425, УПИ XIV-418, УПИ XI-420 и УПИ IX-423 в кв. 61./Описанието е съгласно Нотариален акт № 310, том II по дело № 251 от 2011 г. на нотариус Ани Маркова/

Дияна Живкова Колева-Стефанска
РЕГ. № ЧСИ
728
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул."Васил Левски" №13, етаж -1, сграда №1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 600033; 062 605082
Мобилен телефон
0887576714
Публикувано на 8 май 2024 г. в 13:47 часа
Къща с парцел
800.00 кв.м
12 464.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Долна Оряховица
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 09:00
Публикувано на 13 май 2024 г. в 08:44 часа
Къща с парцел
660.00 кв.м
4 406.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Виноград
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 09:00
Публикувано на 20 май 2024 г. в 09:50 часа
Къща с парцел
1 970.00 кв.м
4 876.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сушица
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:00
Публикувано на 20 май 2024 г. в 09:54 часа
Къща с парцел
1 630.00 кв.м
5 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сушица
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:00