ПЛОЩ
4 200.00 кв.м
Населено място
гр. Несебър
Адрес
гр. НЕСЕБЪР,  к.к. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ - ЗАПАД“
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  в гр. НЕСЕБЪР,  к.к. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ - ЗАПАД“,  а именно: 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51500.507.580 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и седем, точка, петстотин и осемдесет/, находящ се в гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.12.2013г, с административен адрес на имота: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, площ 4200 кв.м /четири хиляди и двеста квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начина на трайно ползване: Незастроен имот за курортно – рекреационен обект, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, при съседи на поземления имот: 51500.507.502 и 51500.507.501
 
GPS координати N 42° 40`09.96``
      E 27° 42`10.96``
 
Имотът се намира в к.к. Слънчев бряг-запад, в район с ненапълно изградена инфраструктура. Достъпът до имота се осъществява по ненапълно асфалтиран път. Имотът е ограден с временна ограда и незастроен. Обрасъл е с треви, храсти и бурени. В имота е имало сграда, която е премахната и е останал само бетоновия фундамент.
Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0884335114
уебсайт
Публикувано на 7 май 2024 г. в 10:44 часа
Парцел
2 999.00 кв.м
330 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр. БУРГАС, местност „КАЛНОТО“, пътя Бургас-Айтос
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 10:30
Публикувано на 15 май 2024 г. в 08:14 часа
Парцел
581.50 кв.м
29 294.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр. Несебър, к/с Сл.бряг- запад
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 11:00
Публикувано на 15 май 2024 г. в 08:38 часа
Парцел
14 321.00 кв.м
4 864 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр. Несебър, к/с Сл. бряг- юг,
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Публикувано на 15 май 2024 г. в 10:21 часа
Парцел
7 441.00 кв.м
394 582.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
ГР. НЕСЕБЪР, М-СТ ИНДЖИКЬОЙСКО БЛАТО
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 10:00