ПЛОЩ
1 235.00 кв.м
Населено място
с. Дряновец
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - дворно място представляващо парцел V-645/пет римско тире шестотин четиридисет и пет арабско/ в квартал 63/шестдесет и три/ по плана на село Дряновец, община Разград, област Разград, одобрен със Заповед №1234/1986г., с административен адрес на имота: село Дряновец, ул. ''Комсомолска'' №4, с площ на парцел V-654 урег. е 1235кв.м.; неурег. е 970кв.м., при граници на имота: улица; парцели IV-644, VIII-646 и VI-647, заедно с реално построената в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 86,00кв.м./осемдесет и шест квадратни метра/..

Деян Петков Драганов
РЕГ. № ЧСИ
762
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград,ул "Цар Асен" № 10, ет.1
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 621042
Мобилен телефон
0899977851; 0895995773
Публикувано на 12 април 2024 г. в 11:30 часа
Парцел с къща
1 200.00 кв.м
31 824.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ясеновец
Адрес
ул.Средец № 23
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 15 април 2024 г. в 15:27 часа
Парцел с къща
900.00 кв.м
75 672.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Лозница
Адрес
ул.Стара планина № 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 15 април 2024 г. в 15:54 часа
Парцел с къща
886.00 кв.м
28 008.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Топчии
Адрес
ул. Девети септември № 26
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 26 април 2024 г. в 09:54 часа
Парцел с къща
705.00 кв.м
10 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Побит камък
Адрес
улица Отец Матей № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30