ПЛОЩ
1 047.00 кв.м
Населено място
гр. Гълъбово
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Маргарита Любомирова Димитрова
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ идеална част от: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI-1113, в квартал 62, по ПУП на гр. Гълъбово, утвърден със Заповед №2101 от 01.11.1985 г., кадастрален план утвърден със Заповед № 440/20.07.2004 г., находящ се в град Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора, с площ от 1047 кв. м, ведно със находящата се в него ПОЛУМАСИВНА СГРАДА, при граници на УПИ: улица, УПИ XX-1112, УПИ XI-1111, УПИ IV-1114, УПИ V-1115.

Маргарита Любомирова Димитрова
РЕГ. № ЧСИ
865
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Ген. Столетов" № 52, ет.1, офис 1
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 624399
Публикувано на 15 април 2024 г. в 09:04 часа
Парцел
1 216.00 кв.м
14 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ястребово
Адрес
село Ястребово, община Опан
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Публикувано на 15 април 2024 г. в 10:23 часа
Парцел
905.00 кв.м
4 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Братя Кунчеви
Адрес
село Братя Кунчеви, община Стара Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Публикувано на 15 април 2024 г. в 10:31 часа
Парцел
2 350.00 кв.м
4 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Васил Левски
Адрес
село Васил Левски, община Опан
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Публикувано на 14 май 2024 г. в 14:08 часа
Парцел
1 475.00 кв.м
1 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Козаревец
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кръстьо Петров Ангелов
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00