ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
25.00 кв.м
Населено място
с. Кранево
Адрес
м. Поляните
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- 1/6 ид. ч. (една шеста идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – Ниско застрояване с площ по акт за собственост от 320 кв.м. /триста и двадесет квадратни метра/, а по скица с площ от 312 кв.м. /триста и дванадесет квадратни метра/, находящ се на адрес село Кранево, ул. “I”, местност „ПОЛЯНИТЕ“, община Балчик, област Добрич, представляващ имот с идентификатор №39459.505.47 /три, девет, четири, пет, девет, точка, пет, нула, пет, точка, четири, седем/ по кадастралната карта на село Кранево, одобрена със заповед №300-5-74/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план: 1117, при граници и съседи имоти с идентификатори: №39459.505.50, №39459.505.49, №39459.505.48, №39459.505.45, №39459.505.46 и №39459.504.185, ведно с построената в недвижимия имот: ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕДНОФАМИЛНА със застроена площ от 25 кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/, идентификатор №39459.505.47.1 /три, девет, четири, пет, девет, точка, пет, нула, пет, точка, четири, седем, точка, едно/, брой етажи – 1 /един/ 
 Описание: поземления имот е ситуиран в местност Поляните, югозападно на село Кранево, на Втора улица на вилната зона, след строителните граници на селото. По акт за собственост имотът е незстраоен, а по скица в имота има построена едноетажна жилищна сграда с площ от 25,00 кв.м. При огледа се установи, че в имота има и друг вид сграда за обитаване без идентификатор с площ от 13,00 кв.м. Дворното място е разположен на равен терен с малка денивелация юг-север, ограден, снабден с ток ивода. Всички съседни имоти са застроени. Подходът е от запад от към улицата – път с каменотрошена настилка и след това по полски път. Жилищната сграда е едноетажна, масивна, изградена от ж.б. основи, стени – дървени панели, покрив скатен – дървена конструкция покрита с ламарина, външно с изолация и измазана с циемнтова гладка мазилка.Състои се от коридор, дневна с кухненски бокс и стая. Сградата е с снабдена с ток и вода, сервизно помещение. Друг вид сграда за обитаване без документ за собственост и без идентификатор е едноетажна, състояща се от едно помещение.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Балчик: 
 - възбрана №289, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№2964/18.08.2023 г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 14 май 2024 г. в 09:09 часа
Вила
48.00 кв.м
193 458.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Балчик
Адрес
ул."Пета" №12, в.з. Овчаровски пла
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 10:00