ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
3
ПЛОЩ
130.00 кв.м
Населено място
гр. Раковски
Район
кв. Секирово
Адрес
ул. Гагарин № 7
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ИД 20249110400386

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ502.1812 (пет нула две точка едно осем едно две), за който е образуван УПИ VI (шест) с площ от 542 кв. м. (петстотин четиридесет и два квадратни метра), отреден за жилищно застрояване в квартал 101 (сто и едно) по регулационния план на град Раковски, ЕКАТТЕ 62075, Община Раковски, област Пловдив, одобрен с Решение № 88 от 06.07.2004 г. на ОбС на гр. Раковски, находящ се в град Раковски, кв. Секирово, ул. Гагарин № 7 (седем), при граници и съседи за поземления имот: поземлен имот № 502.9634 – улица община Раковски, поземлен имот №  502.1809 – поземлен имот, поземлен имот № 502.1810, поземлен имот № 502.1811, поземлен имот № 502.1813, ведно с ЦЕЛИЯ ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от триетажно масивно стоманенобетонно жилище със застроена площ от 110 кв.м. (сто и десет квадратни метра), ведно с ГАРАЖ със застроена площ от 20 кв.м. (двадесет квадратни метра) и НАВЕС.

          Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 162240лв. (сто шестдесет и две хиляди двеста и четиридесет лева), съставляваща 80 % от оценката, съгласно чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

Петя Стойчева Николова
РЕГ. № ЧСИ
911
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул. Йоаким Груев №39 А, ет. 1
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 539933; 032 330108
Мобилен телефон
0876836036; 0897837836
Публикувано на 15 май 2024 г. в 11:34 часа
Етаж от къща
105.00 кв.м
86 636.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кричим
Адрес
гр. Кричим, п.к. 4220, пл. „Обединение“ № 6, ет. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Минка Пенчева Станчева-Цойкова
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 14:00
Публикувано на 21 май 2024 г. в 08:59 часа
Етаж от къща
110.00 кв.м
149 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Раковски
Адрес
ул. Гагарин № 7
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00