ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 566.00 кв.м
Населено място
с. Ивански
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Стефанов Русев
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с.Ивански, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. "Преслав" № 3 с площ от 1520кв.м., ведно с построените в него ЖИЛИЩЕ със застроена площ от 40кв.м. и НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ със застроена площ от 40кв.м., за който поземлен имот е отреден УПИ XI - 373 в квартал 6, при граници на имота: от североизток - УПИ I - 372 и УПИ II - 375, от северозапад - улица, от югозапад - УПИ X - 374 и от югоизток - УПИ III - 376, който имот съгласно кадастралната карта представлява:

Поземлен имот с идентификатор 32158.294.373, находящ се в с. Ивански, общ. Шумен, обл. Шумен. Адрес на поземления имот: с. Ивански, ул. Преслав № 3. Площ: 1566 кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 373, квартал: 6, парцел: 11. Съседи: 32158.294.374, 32158.294.378, 32158.294.376, 32158.294.372, 32158.294.1090, заедно с построената в имота: Сграда с идентификатор 32158.294.373.2, находяща се в с. Ивански, общ. Шумен, обл. Шумен. Адрес на сградата: с. Ивански, ул. Преслав № 3. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 32158.294.373. Застроена площ: 24 кв. м. Брой етажи: 1. Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни. Предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна;

Росен Стефанов Русев
РЕГ. № ЧСИ
931
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул. Съединение №111, ет. 2
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802599
Мобилен телефон
0878156786
Публикувано на 23 май 2024 г. в 09:07 часа
Парцел с къща
444.00 кв.м
55 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Нови пазар
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Стефанов Русев
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 10:00
Публикувано на 28 май 2024 г. в 11:25 часа
Парцел с къща
430.00 кв.м
5 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Мировци
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 09:00