ПЛОЩ
1 595.00 кв.м
Населено място
с. Пчеларово
Адрес
местността „ПЪРЖЕНАК”
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Росенов Сираков
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 15:20
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Нива с площ 1595,00 /хиляда петстотин деветдесет и пет/ кв.м., шеста категория, находяща се в местността „ПЪРЖЕНАК” в землището на с.Пчеларово, с ЕКАТТЕ 58829 /петдесет и осем хиляди осемстотин двадесет и девет/, общ.Черноочене, обл.Кърджали, съставляваща ИМОТ № 047025 /четиридесет и седем хиляди двадесет и пет/ по плана на землището на селото, при граници: имот №047021 /четиридесет и седем хиляди двадесет и едно/ - Пасище, мера на кметство, имот № 047002 /четиридесет и седем хиляди и две/ - Др.селскост. т. на кметство, имот № 000020 /двадесет/ - Път I - ви клас на Държавата, имот № 047022 /четиридесет и седем хиляди двадесет и две/ - Пасище, мера на кметство, имот № 047008 /четиридесет и седем  хиляди и осем/ - Овцеферма на ДПФ - МЗГ.

 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА:

2 707,20 /ДВЕ ХИЛЯДИ СЕДЕМСТОТИН И СЕДЕМ ЛВ. И ДВАДЕСЕТ СТ./ ЛЕВА

 

/90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

Росен Росенов Сираков
РЕГ. № ЧСИ
812
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Кърджали, бул.”България” №47,ет.4,офис 39
Окръжен съд
Кърджали
Телефон
0361 62112
Мобилен телефон
0886560860
уебсайт
Публикувано на 14 май 2024 г. в 10:04 часа
Земеделска земя
5 260.00 кв.м
656.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вълкович
Адрес
с. Вълкович
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Хриса Делчева Пурнарова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 13:10
Публикувано на 14 май 2024 г. в 10:09 часа
Земеделска земя
4 500.00 кв.м
695.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Плазище
Адрес
с. Плазище
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Хриса Делчева Пурнарова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 13:20
Публикувано на 14 май 2024 г. в 10:14 часа
Земеделска земя
2 044.00 кв.м
314.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Плазище
Адрес
с. Плазище
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Хриса Делчева Пурнарова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00
Публикувано на 14 май 2024 г. в 10:20 часа
Земеделска земя
8 661.00 кв.м
1 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Плазище
Адрес
с. Плазище
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Хриса Делчева Пурнарова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 13:40