ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
1
ПЛОЩ
34.00 кв.м
Населено място
гр. Несебър
Район
20238030400097
Адрес
гр.Несебър, ул. Дюни, №18
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 25.05.2024 до 25.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.06.2024 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР №51500.502.395.9, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гресебър, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006г. на ИД на АГКК, с адрес на сградата: обл.Бургас, общ.Несебър, гресебър, ул.Дюни, №18, сградата е разположена в ПИ с ид.№51500.502.395, с предназначение на сградата: Сграда за търговия, брой етажи:1, застроена площ: 34,00 кв.м., номер по предходен план: няма, при граници: сграда с идентификатор № 51500.502.395.2, сграда с идентификатор №51500.502.395.3 и от двете страни – външен зид, ведно със съответните ид.части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, имотът съгласно документ за собственост представлява МАГАЗИН ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 36.55 кв.м., състоящ се от търговска зала и складово помещение, построен съгласно одобрени на 23.02.2004 г. Проекти и Разрешение за строеж №130/13.04.2004 г. изд. от Гл.Архитект на Община Несебър в УПИ І – общински, в кв.92 по плана на гр. Несебър, обл.Бургас, целият с площ от 4082 кв.м., ведно със съответния % ид.части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата;

 

С НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА В РАЗМЕР НА 69 840.00 лв. (шестдесет и девет хиляди осемстотин и четиридесет лева)

 

Забележка:Имотът представлява монолитна сграда, на партерно ниво със самостоятелен външен достъп и предвидени 2 бр. вход/изход. Представлява еднообемно помещение с тоалетна, в част от чийто обем е поставена хладилна камера от термопанели. Настилка теракот, стени фаянс и латекс, таван на латекс. Светла, височина около 3 метра. Тоалетна – настилка теракот, стени фаянс до 1,60 м метра, над това и таван на латекс, с монтиран моноблок и мивка със смесител. От източната част на обекта има допълнително изградено еднообемно помещение метална конструкция, с дограма алуминиева тип витрина, с настилка теракот, една стена латекс. Има следи от влага и теч от тавана.

Таня Георгиева Маджарова
РЕГ. № ЧСИ
803
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул.”Свети Свети Кирил и Методий" № 2
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825201; 056 825864
Мобилен телефон
0895 66 25 94
уебсайт
Публикувано на 20 май 2024 г. в 11:31 часа
Търговски имот
38.38 кв.м
64 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр.  НЕСЕБЪР,  к.к. «СЛЪНЧЕВ БРЯГ - ЗАПАД»  жилищна сграда „МЕСЕБРИЯ ПАЛАС“, вх. А, ет. 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 13:30
Публикувано на 20 май 2024 г. в 11:37 часа
Търговски имот
53.34 кв.м
89 064.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр.  НЕСЕБЪР,  к.к. «СЛЪНЧЕВ БРЯГ - ЗАПАД»  жилищна сграда „МЕСЕБРИЯ ПАЛАС“, вх. А, ет. 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 13:30
Публикувано на 21 май 2024 г. в 10:52 часа
Търговски имот
18.03 кв.м
37 008.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр.Несебър, ул. Дюни, №18
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 25.05.2024 до 25.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.06.2024 09:00
Публикувано на 21 май 2024 г. в 10:56 часа
Търговски имот
39.24 кв.м
80 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр.Несебър, ул. Дюни, №18
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 25.05.2024 до 25.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.06.2024 09:00