ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
29 232.00 кв.м
Населено място
с. Джулюница
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ралица Тодорова Касабова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Сграда с площ от 29232 кв.м., представляваща оранжерия за биологични плодове и зеленчуци, построена  в северната част на ПИ с идентификатор 20835.8.5, област Велико Търново, община Лясковец, село Джулюница, местност ГОЙЧЕТО, вид територия - земеделска, категория трета, НТП - оранжерия с трайна конструкция, площ на ПИ 91326 кв.м., стар номер 008005, одобрен със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-724/14.03.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК

Ралица Тодорова Касабова
РЕГ. № ЧСИ
731
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Велико Търново, ул.”Марино поле"№2, ет.3, офис 2
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605107
Мобилен телефон
0888436900
Публикувано на 13 май 2024 г. в 08:58 часа
Производствен имот
110.00 кв.м
5 443.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Владислав
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 09:00
Публикувано на 17 май 2024 г. в 15:40 часа
Производствен имот
109.14 кв.м
52 650.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свищов
Адрес
гр. Свищов, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ №2
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 18.05.2024 до 18.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.06.2024 11:00