ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
20.00 кв.м
Населено място
гр. Силистра
Адрес
УЛ. БЕСАРАБИЯ 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 24.05.2024 до 24.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

НЕДВИЖИМ ИМОТ, придобит чрез индивидуално строителство и преустройване на съществуващо жилище чрез пристрояване и надстрояване върху общинско дворно място: САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА с идентификатор 66425.501.476.6 /шест шест четири две пет точка пет нула едно точка четири седем шест точка шест/, представляваща по проект Двуетажна ЖИЛИЩНА ПРИСТРОЙКА към съществуваща жилищна сграда, обособена в два жилищни етажа, находяща се в град Силистра, област Силистра, ул. Бесарабия № 12/дванадесет/, със застроена площ 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/ и разгърната застроена площ 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/, състояща се от всекидневна на първия етаж и спалня с коридор на втория етаж, с вътрешно стълбище /вита стълба/ за достъп между етажите, от която е построен само първия етаж, пристроена в югоизточната страна на жилищна сграда с идентификатор 66425.501.476.1 /шест шест четири две пет точка пет нула едно точка четири седем шест точка едно/ и функционално свързана c нея, c достъп до пристройката откъм улица Витоша, като сградата е построена върху поземлен имот с идентификатор №66425.501.476 /шест шест четири две пет точка пет нула едно точка четири седем шест/ по кадастралната карта на град Силистра, одобрена със Заповед № РД-18-66/02.06.2008г. на ИД на АГКК, при съседи и граници на пристройката: сграда с идент.№66425.501.476.1, сграда с идентификатор 66425.501.476.5 и вътрешен двор, и съседи и граници на поземления имот: ПИ с идент.№6б425.501.477, ПИ с идентификатор № 6б425.501. 8674 /ул. Витоша/, ПИ с идентификатор 66425.501.8657 /ул. Бесарабия/, ПИ с идентификатор 66425.501.8652 /ул. Люлин/, ведно с правото на строеж върху терена за 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/

Милкана Борисова Македонска
РЕГ. № ЧСИ
831
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Борисова” №23, ет.1
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 828839
Мобилен телефон
0892260747