ПЛОЩ
733.00 кв.м
Населено място
с. Българка
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 24.05.2024 до 24.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07329.17.205, находящ се в с. Българка, общ. Силистра, обл. Силистра, местност „БЪЗСТ.ГР.С.БРЪЧМА“. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Запвед РД-18-1748/23.10.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 1466 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 7. Предишен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 017205. Съседи: 07329.17.170; 07329.17.9901; 07329.17.169; 07329.17.204 и 07329.17.168

Милкана Борисова Македонска
РЕГ. № ЧСИ
831
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Борисова” №23, ет.1
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 828839
Мобилен телефон
0892260747
Публикувано на 20 май 2024 г. в 10:04 часа
Земеделски имот
18 713.00 кв.м
48 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кайнарджа
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 09:00
Публикувано на 29 май 2024 г. в 10:28 часа
Земеделски имот
465.00 кв.м
26 625.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ситово
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 17.06.2024 до 17.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.07.2024 09:00
Публикувано на 29 май 2024 г. в 10:31 часа
Земеделски имот
8 363.00 кв.м
172 656.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Калипетрово
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 17.06.2024 до 17.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.07.2024 09:00
Публикувано на 30 май 2024 г. в 08:56 часа
Земеделски имот
1 869.50 кв.м
3 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Алеково
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:00