ПЛОЩ
1 041.00 кв.м
Населено място
с. Богданово
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Павел Иванов Георгиев
СРОК
от 25.05.2024 до 25.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.06.2024 12:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 04635.4.368 /четири хиляди шестстотин тридесет и пет точка четири точка триста шестдесет и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Богданово, общ. Нова Загора, обл. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-1477/13.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: с. Богданово, общ. Нова Загора, обл. Сливен, местност „Отгор село“, целият с площ от 1 041 кв.м. /хиляда четиридесет и един квадратни метра/,  с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За електроенергийното производство, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000368 /триста шестдесет и осем/, при съседи по скица:  поземлен имот с идентификатор № 04635.4.367, поземлен имот с идентификатор № 04635.4.341, поземлен имот с идентификатор № 04635.4.369 и поземлен имот с идентификатор № 04635.4.214.

Павел Иванов Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
837
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул.”Д-р Константин Стоилов" № 1
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 633049
Мобилен телефон
0895662519
Публикувано на 16 май 2024 г. в 15:59 часа
Парцел
67.00 кв.м
2 906.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Нова Загора
Адрес
ГР.НОВА ЗАГОРА, УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 92
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 10:30
Публикувано на 21 май 2024 г. в 12:00 часа
Парцел
4 499.00 кв.м
219.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Шивачево
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 16:00
Публикувано на 21 май 2024 г. в 12:03 часа
Парцел
12 548.00 кв.м
18 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Шивачево
Адрес
местност Чираджийската кори
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 16:00