ПЛОЩ
1 057.00 кв.м
Населено място
с. Еленово
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Павел Иванов Георгиев
СРОК
от 25.05.2024 до 25.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.06.2024 12:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/3 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 27245.63.26 /двадесет и седем хиляди двеста четиридесет и пет точка шестдесет и три точка двадесет и шест/, находящ се в землището на с.Еленово, общ.Нова Загора, обл.Сливен, местност „Юреня”, с площ 1057 кв.м. /хиляда петдесет и седем кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория за земята: 5 /пета/, стар идентификатор: няма, стар номер: 063026, при граници и съседи: ПИ с № 27245.72.149, ПИ № 2725.63.147, ПИ № 27245.63.27, ПИ № 27245.63.25

Павел Иванов Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
837
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул.”Д-р Константин Стоилов" № 1
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 633049
Мобилен телефон
0895662519
Публикувано на 16 май 2024 г. в 15:50 часа
Земеделска земя
1 500.00 кв.м
478.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полско Пъдарево
Адрес
С.ПОЛСКО ПЪДАРЕВО, М.ДЪРТАТА КОРИЯ
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 10:00
Публикувано на 16 май 2024 г. в 15:54 часа
Земеделска земя
1 606.00 кв.м
900.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полско Пъдарево
Адрес
С.ПОЛСКО ПЪДАРЕВО, М.КУЧЕВА МОГИЛА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 10:00
Публикувано на 22 май 2024 г. в 16:06 часа
Земеделска земя
699.00 кв.м
593.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сотиря
Адрес
МЕСТНОСТ ДЪЛГАТА НИВА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 26.05.2024 до 26.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.06.2024 16:00
Публикувано на 22 май 2024 г. в 16:11 часа
Земеделска земя
666.00 кв.м
565.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сотиря
Адрес
С.СОТИРЯ, М.ДЪЛГАТА НИВА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 26.05.2024 до 26.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.06.2024 16:00