ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Регулация
Етаж
2
ПЛОЩ
294.00 кв.м
Населено място
с. Ясеновец
Адрес
улица Пеньо Пенев № 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 11.06.2024 до 11.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.07.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 294 кв.м. /двеста деветдесет и четири квадратни метра/, съставляващ имот с планоснимачен № 619 /шестстотин и деветнадесет/, за който е отреден парцел X-619 /десет римско шестстоин и деветнадесет арабско/, в квартал 31 /тридесет и едно/ по плана на село Ясеновец, община Разград, област Разград, на улица Пеньо Пенев № 21 /двадесет и едно/, одобрен със Заповед № 344/1976 г. на председателя на Окръжен народен съвет Разград, при граници и съседи на имота: улица, имоти 620 и 617, заедно с построената в него ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 90 кв.м. /деветдесет квадратни метра/, състояща се от: Първи жилищен етаж, включващ: дневна, кухня с трапезария, спалня, вестибюл и баня и Втори жилищен етаж, включващ: три спални и веранда, с избено помещение с полезна площ 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/.

Забележка: При описа на имота се установи, че в северозападната част на дворното място са изградени постройка и гараж, за които липсват строителни книжа.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 30 април 2024 г. в 12:49 часа
Парцел с къща
2 000.00 кв.м
6 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Крояч
Адрес
улица Бели Лом № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 13:30
Публикувано на 8 май 2024 г. в 09:32 часа
Парцел с къща
1 410.00 кв.м
23 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ушинци
Адрес
село Ушинци, улица Иван Вазов № 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 13:30
Публикувано на 20 май 2024 г. в 10:35 часа
Парцел с къща
1 235.00 кв.м
16 394.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дряновец
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 10:30
Публикувано на 4 юни 2024 г. в 09:46 часа
Парцел с къща
1 297.00 кв.м
6 039.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Хърсово
Адрес
с. Хърсово, община Самуил, област Разград, ул. „Люлин“ №9
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 17.06.2024 до 17.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.07.2024 13:45