ПЛОЩ
430.00 кв.м
Населено място
с. Мировци
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

КЪЩАлятна кухня и сайвант, със застроено и незастроено дворно място, в която са 2 построени сградите, с площ 430,00 (четиристотин и тридесет) квадратни метра, находящо се в с. Мировци, община Нови пазар, област Шумен, съставляващо дворище с планоснимачен № 232 (двеста тридесет и две) от кварал 18 (осемнадесет) по плана на село Мировци, което дворище е включено в УПИ V - 231, 232 (пет за двеста тридесет и едно запетая двеста тредесет и две) от квартал 18 (осемнадесет), при граници и съседи: УПИ III - 229, УПИ VII - 233, улица и УПИ IV – 230.

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0894373204
уебсайт
Публикувано на 26 юни 2024 г. в 14:57 часа
Парцел с къща
1 106.00 кв.м
8 755.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Смядово
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ясен Йорданов Бойчев
СРОК
от 30.06.2024 до 30.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.07.2024 10:00
Публикувано на 26 юни 2024 г. в 15:16 часа
Парцел с къща
440.00 кв.м
40 010.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Смядово
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ясен Йорданов Бойчев
СРОК
от 30.06.2024 до 30.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.07.2024 10:00
Публикувано на 9 юли 2024 г. в 15:43 часа
Парцел с къща
3 220.00 кв.м
86 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Изгрев
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ясен Йорданов Бойчев
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 10:30
Публикувано на 18 юли 2024 г. в 10:27 часа
Парцел с къща
844.00 кв.м
18 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Васил Друмев
Адрес
ул."ХАН АСПАРУХ" № 20
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 09.08.2024 до 09.09.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.09.2024 09:00