ПЛОЩ
1 068.00 кв.м
Населено място
с. Голеш
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 19.06.2024 до 19.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.07.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Голеш, община Кайнарджа, област Силистра, с площ от 1 068 (хиляда шестдесет и осем) кв. м., за което е отреден УПИ VI-18 (шест - осемнадесет), квартал 2 (две), по плана на селото, утвърден със Заповед № 5174/25.08.1952г., при съседи на имота: улица, УПИ V-18, дере и УПИ VII-18

Георги Петров Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
767
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Силистра, ул."Отец Паисий" №5, ет.1
Окръжен съд
Силистра
Телефон
086 833929  
Мобилен телефон
0888 655232
Публикувано на 29 май 2024 г. в 10:16 часа
Парцел
1 405.00 кв.м
3 744.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Голеш
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 19.06.2024 до 19.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.07.2024 09:00
Публикувано на 29 май 2024 г. в 10:18 часа
Парцел
1 123.00 кв.м
2 548.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Голеш
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 19.06.2024 до 19.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.07.2024 09:00
Публикувано на 29 май 2024 г. в 10:21 часа
Парцел
1 273.00 кв.м
2 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Голеш
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 19.06.2024 до 19.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.07.2024 09:00