ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
18.00 кв.м
Населено място
с. Медовец
Адрес
с. Медовец
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 14:45
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ГАРАЖ с площ от 18кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, изграден в ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Медовец, община Дългопол, област Варна, цялото с площ от 1 215.00кв.м. /хиляда двеста и петнадесет квадратни метра/, съставляващо урегулиран поземлен имот VI-71 /шест - седемдесет и едно/ в квартал 10 /десет/ по плана на селото, при граници: от две страни улици, поземлени имоти VII-70, XI-69 и V-69, а съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5310004294 от 01.09.2016г., издадено от община гр. Дългопол, отдел МДТ - поземлен имот с идентификатор : 47620.501.284 /четири седем шест две нула точка пет нула едно точка две осем четири/,

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768
Публикувано на 28 май 2024 г. в 14:52 часа
Гараж
22.37 кв.м
24 456.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
гр. Варна, район Приморски, местност Свети Никола – 2, № 492
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 14:00
Публикувано на 6 юни 2024 г. в 12:47 часа
Гараж
18.00 кв.м
11 700.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ГР. ВАРНА, Р-Н "ПРИМОРСКИ", УЛ. "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" № 2, ЕТ. 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 30.06.2024 до 30.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.07.2024 13:00
Публикувано на 12 юни 2024 г. в 14:08 часа
Гараж
28.00 кв.м
6 180.42 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Синдел
Адрес
с. Синдел. ул. Зюмбюл 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 16:00
Публикувано на 22 юли 2024 г. в 11:49 часа
Гараж
360.00 кв.м
144 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
УЛ. ГЕОРГИ БОЕВ
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Георгиев
СРОК
от 29.07.2024 до 29.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.08.2024 11:00