ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
15.33 кв.м
Населено място
гр. Варна
Адрес
ул. Княз Черказки 13
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 13:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ /МАГАЗИН № 1/ с идентификатор 10135.1501.8.1.1 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-88/10.11.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в гр. Варна, ул. "Княз Черказки" № 13 /тринадесет/, ет. 1 /първи/, обект 1 /едно/, с предназначение - за ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, с площ от 15.33 кв.м. /петнадесет цяло и тридесет и три стотни квадратни метра/, ВЕДНО с прилежащите части на обекта- СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 6.40 кв. м. /шест цяло и четиридесет стотни квадратни метра/ и ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 27.00 кв.м. /двадесет и седем квадратни метра/, ЗАЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО с 32.38 кв.м. /тридесет и две цяло и тридесет и осем стотни квадратни метра/ от мястото, в което е построена сградата, при граници: на същия етаж 10135.1501.8.1.2, под обекта - няма и над обекта - 10135.1501.8.1.5.

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768
Публикувано на 29 май 2024 г. в 11:30 часа
Търговски имот
21.64 кв.м
29 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ул. Княз Черказки 13
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 13:00
Публикувано на 7 юни 2024 г. в 12:56 часа
Търговски имот
241.00 кв.м
23 304.17 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Храброво
Адрес
с. Храброво
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 15:00