ПЛОЩ
650.00 кв.м
Населено място
гр. Койнаре
Адрес
гр.Койнаре, ул. „Девети IX” №32Б
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 10.08.2024 до 10.09.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.09.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1. НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ съставляващ имот №ХІІ – 367 /дванадесет римско – триста шестдесет и седем арабско/, находящ се в град Койнаре, община Червен бряг, област Плевен, в кв. 124 /сто двадесет и четири/, по плана на град Койнаре, целият с площ от 650 кв.м, /шестстотин и петдесет кв.м/, при съседи на гореописания имот: улица и имоти ХІ-365, ХІV-366 и ХІІІ- 367, който съгласно скица №40 от 24.06.2020г. на Кметство град Койнаре, представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ХІІ – 367 /дванадесет римско за имот с планоснимачен номер триста шестдесет и седем арабско/ - НЕЗАСТРОЕН, находящ се в град Койнаре, община Червен бряг, област Плевен, в кв. 124 /сто двадесет и четири/, целият с площ от 633 кв.м. (шестстотин тридесет и три квадратни метра), при съседи на гореописания имот: улица, УПИ ХІ-365, УПИ ХІV-366 и УПИ ХІІІ- 367.

-при първоначална цена – 4545 лева /четири хиляди петстотин четиридесет и пет лева/

Данъчната оценка за имота е в размер на 2700 лв, съгласно удостоверение на МДТ гр.Червен бряг.

Тежести за имота:

Договорна ипотека том 1, акт №58/2005г., кредитор „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“АД, с правоприемник „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД;

Договорна ипотека том 1, акт №59/2007г., кредитор „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“АД, с правоприемник „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД;

Възбрана том 1, акт 45/2010г., по изп.д.№20108150400666 на ЧСИ Т.Кирилова, рег.№815 на КЧСИ в полза на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“АД, с правоприемник „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД;

Възбрана том 1, акт №65/2015г., в полза на кредитор „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“, за задължение на Невелин Илиев, по ид №627/13г., на ЧСИ Мариян Петков, рег.№851 на КЧСИ;

Възбрана том 1, акт №49/2018г., в полза на кредитор „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“АД, с правоприемник „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД, по ид №1978/2018г., по описа на ЧСИ Т.Кирилова, /частично заличаване по отношение на ½ ид.част от имотите собственост на Галя Илиева/;

Учредяване на договорна ипотека том 1, акт №2/2020г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД;

Възбрана том 1, акт №38/2020г., по изп.д.№1978/2018г., по описа на ЧСИ Т.Кирилова, рег.№815 на КЧСИ, в полза на кредитор „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД;

Възбрана том 1, акт №11/2023г., в полза на кредитори ТД НАП Плевен и Община Червен бряг, по изп.д.№20219050400119 по описа на ЧСИ Петьо Петков, върху ½ ид.част от имотите за задължение на Галя Максимова Илиева, съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър и съгласно справка Имотен регистър към 28.05.2024г.

Татяна Бориславова Кирилова
РЕГ. № ЧСИ
815
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. Ресен No15
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 806778
Мобилен телефон
0887615050; 0879125174
уебсайт
Публикувано на 5 юни 2024 г. в 12:17 часа
Парцел
1 050.00 кв.м
6 048.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Обнова
Адрес
улица „Любен Каравелов“ №10
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 13:30
Публикувано на 11 юни 2024 г. в 10:09 часа
Парцел
840.00 кв.м
5 083.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Изгрев
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Надежда Иванова Вангелова
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 10:00
Публикувано на 17 юни 2024 г. в 10:18 часа
Парцел
1 432.00 кв.м
32 232.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Николаево
Адрес
с. Николаево, общ. Плевен, обл. Плевен, ул."София" № 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 09.07.2024 до 09.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.08.2024 14:00