ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
2 и 3
ПЛОЩ
135.08 кв.м
Населено място
гр. Варна
Район
Приморски
Адрес
С.О. Траката, местност Фатрико дере /Студен дол/, сграда № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Златков Димитров
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

АПАРТАМЕНТ № А4 /”А” четири/ - тип мезонет, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.2520.6807.1.4 /десет хиляди сто тридесет и пет точка, две хиляди петстотин и двадесет точка, шест хиляди осемстотин и седем точка, едно точка, четири/, находящ се в град Варна, с.о. ,Траката”, местност - ''Фатрико дере” /Студен дол/, сграда № 1 /едно/, етажи 2 /втори/ и 3 /трети/, с чиста жилищна площ 109.28 /сто и девет цяло и двадесет и осем стотни/ кв.метра и обща застроена площ 135.08 /сто тридесет и пет цяло и осем стотни/ кв.метра, в това число и съответните идеални части от общите части на сградата, състоящ се на първо ниво от: дневна с кухненски бокс, килер, баня, тоалетна и балкон, при граници: на същия етаж-обекти № 10135.2520.6807.1.3; 10135.2520.6807.1.7; под обекта- обекти № 10135.2520.6807.1.1; 10135.2520.6807.1.2; над обекта-няма и състоящ се на второ ниво от: две спални, баня и тоалетна, при граници: на същия етаж-обекти № 10135.2520.6807.1.3., 10135.2520.6807.1.7; под обекта-няма; над обекта-няма, както и 8.9163 % /осем цяло девет хиляди сто шестдесет и три десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, в което е построена гореописаната жилищна сграда, представляващо поземлен имот с идентификатор 10135.2520.6807 /десет хиляди сто тридесет и пет точка, две хиляди петстотин и двадесет точка, шест хиляди осемстотин и седем/.

Захари Златков Димитров
РЕГ. № ЧСИ
808
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Мусала" 2, ет.1, ап.1
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 610944