ПЛОЩ
875.00 кв.м
Населено място
гр. Червен бряг
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 80501.925.127 /осемдесет хиляди петстотин и едно точка деветстотин двадесет и пет точка сто двадесет и седем/, находящ се в гр. Червен бряг, местност „ЕЖКОВ ВРЪХ“, целият с площ от 875 кв.м. /осемстотин седемдесет и пет квадратни метра/, с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, V /пета/ категория на земята при неполивни условия, с номер на предходния план: 925127 /деветстотин двадесет и пет хиляди сто двадесет и седем/, при граници и съседи на целия имот: 80501.925.139, 80501.925.309, 80501.925.123, 80501.925.298, 80501.925.297, 80501.925.12.

Цветозар Найденов Найденов
РЕГ. № ЧСИ
756
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул."Сан Стефано"№4, ет.3, офис 1
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 800091
Мобилен телефон
0878960471
Публикувано на 18 юни 2024 г. в 11:10 часа
Земеделска земя
1 073.00 кв.м
304.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Гулянци
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 15.07.2024 до 15.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.08.2024 09:00
Публикувано на 18 юни 2024 г. в 11:13 часа
Земеделска земя
971.00 кв.м
274.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Гулянци
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 15.07.2024 до 15.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.08.2024 09:00
Публикувано на 10 юли 2024 г. в 11:24 часа
Земеделска земя
2.84 кв.м
752.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Опанец
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 23.07.2024 до 23.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2024 14:00