ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
241.00 кв.м
Населено място
с. Храброво
Адрес
с. Храброво
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

241кв.м. ид.ч./двеста четиридесет и един квадратни метра идеални части/ от НЕДВИЖИМ ИМОТ, целият с площ от 321кв.м./триста двадесет и един квадратни метра/, находящо се в село Храброво, община Провадия, област Варненска, включени в УПИ VI-108/урегулиран поземлен имот, парцел шести, планоснимачен номер сто и осем/ в квартал 37/тридесет и седем/ , по плана на село Храброво, община Провадия, област Варненска, при граници на имота: север - улица, изток - улица, юг - улица, запад - УПИ V - 108.

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768
Публикувано на 29 май 2024 г. в 10:57 часа
Търговски имот
15.33 кв.м
33 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ул. Княз Черказки 13
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 13:15
Публикувано на 29 май 2024 г. в 11:30 часа
Търговски имот
21.64 кв.м
29 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ул. Княз Черказки 13
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 13:00