ПЛОЩ
475.00 кв.м
Населено място
гр. Провадия
Адрес
гр. Провадия, ул. Желез Йорданов
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 15:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

.НЕДВИЖИМ ИМОТ находящ се в гр. Провадия, община Провадия, област Варненска, ул. Желез Йорданов, а именно: ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 475кв.м./четиристотин седемдесет и пет квадратни метра/, съставляващо урегулиран поземлен имот № I-433/едно - четиристотин тридесет и три/ в квартал 26/двадесет и шест/ по плана на град Провадия, ведно с построената в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА, при граници и съседи: улица, улица, поземлени имоти № II-433, XXI-435, XVII-436.

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768
Публикувано на 27 май 2024 г. в 14:49 часа
Парцел с къща
1 640.00 кв.м
39 096.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кривня
Адрес
с. Кривня
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 13:15
Публикувано на 27 май 2024 г. в 15:34 часа
Парцел с къща
1 490.00 кв.м
9 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Градинарово
Адрес
с. Градинарово
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 13:30
Публикувано на 7 юни 2024 г. в 17:00 часа
Парцел с къща
3 925.00 кв.м
58 032.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Щипско
Адрес
с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 08.07.2024 до 08.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.08.2024 09:00
Публикувано на 18 юни 2024 г. в 13:53 часа
Парцел с къща
1 218.00 кв.м
16 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Нова Шипка
Адрес
с. Нова шипка
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 02.09.2024 до 02.10.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.10.2024 14:00