ПЛОЩ
462.00 кв.м
Населено място
с. Могила
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Любенова Биволова
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО с площ 462 кв.м /четиристотин шестдесет и два квадратни метра/, в т.ч. 2кв.м. придаваеми от ПИ 373, върху което е построена жилищна сграда, урегулирано в ПАРЦЕЛ I /първи/, пл. № 114 /сто и четиринадесет/, в кв. 29 /двадесет и девет/ по ПУП на село Могила, утвърден със Заповед № 3428/24.12.1992г. на ОЗбщина Стара Загора, обл. Стара Загора, при граници на парцела: изток – улица, запад – парцел X /десети/, пл. № 115, север – улица, юг – парцел II, пл. № 113, ЗАЕДНО с построената в имота ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ИЗТОЧЕН БЛИЗНАК, със застроена площ от 88кв.м. /осемдесет и осем квадратни метра/, състояща се от две спални, дневна-столова с кухненски бокс, баня-тоалетна, склад, коридор и входно антре, както и с всички постройки и подобрения в имота. Дворното място е застроено и оградено. Постройката е едноетажна, с носещи тухлени стени, скатен покрив, дървена покривна конструкция с керемиди. В дворното място има сградни и външни WC и баня, както и незавършен строителен обект – лятна кухня, неотразени в скица №734/07.03.2024г., издадена от Община Стара Загора.

Ивелина Любенова Биволова
РЕГ. № ЧСИ
869
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Хаджи Димитър Асенов" № 95, ет.2, офис 3
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 633038
Мобилен телефон
0888774465; 0893615681
уебсайт
Публикувано на 10 юни 2024 г. в 10:03 часа
Парцел с къща
2 157.00 кв.м
14 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Любеново
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Любенова Биволова
СРОК
от 21.06.2024 до 22.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.07.2024 10:00
Публикувано на 10 юни 2024 г. в 10:11 часа
Парцел с къща
2 157.00 кв.м
14 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Любеново
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Любенова Биволова
СРОК
от 21.06.2024 до 22.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.07.2024 10:00
Публикувано на 26 юни 2024 г. в 13:15 часа
Парцел с къща
450.00 кв.м
59 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Мъглиж
Адрес
ул. Г.С.Раковски
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Димитров Стръмски
СРОК
от 29.06.2024 до 29.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.07.2024 11:00
Публикувано на 27 юни 2024 г. в 12:56 часа
Парцел с къща
500.00 кв.м
12 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Стара Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Маргарита Любомирова Димитрова
СРОК
от 28.07.2024 до 28.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.08.2024 09:00