ПЛОЩ
1 092.00 кв.м
Населено място
с. Врачеш
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Радост Руменова Горанова-Чолакова
СРОК
от 12.06.2024 до 12.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.07.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - XV-138 (парцел петнадесети отреден за имот планоснимачен номер сто тридесет и осме), в кв. 37 (тридесет и седми) по плана на с. Врачеш, община Ботевград, София област, с площ от 1092 (хиляда деветдесет и два) кв.м., ЗАЕДНО с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 80.00 кв.м. и ЛЯТНА КУХНЯ с площ от 40.00 кв.м., при граници на УПИ: улица, УПИ XVI-138, 139, УПИ V-141, УПИ VI-142, УПИ XIV-137.

Радост Руменова Горанова-Чолакова
РЕГ. № ЧСИ
925
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливница, бул. Паисий Хилендарски №35, ет. 2
Окръжен съд
Софийски окръжен съд /СОС/
Телефон
02 4114321; 02 4114342
Мобилен телефон
0895474565; 0895474561
Публикувано на 14 май 2024 г. в 10:34 часа
Парцел с къща
856.25 кв.м
163 350.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Литаково
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Ангелов Недялков
СРОК
от 24.05.2024 до 24.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.06.2024 09:00
Публикувано на 17 май 2024 г. в 14:30 часа
Парцел с къща
920.00 кв.м
152 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Елин Пелин
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Радост Руменова Горанова-Чолакова
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:30
Публикувано на 22 май 2024 г. в 10:15 часа
Парцел с къща
1 636.00 кв.м
658 473.66 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Рибарица
Адрес
с. Рибарица, местност "Въртопете"
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Владимир Людмилов Цачев
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00
Публикувано на 31 май 2024 г. в 14:01 часа
Парцел с къща
580.00 кв.м
7 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Луково
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Радост Руменова Горанова-Чолакова
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 09:30