ПЛОЩ
266.00 кв.м
Населено място
с. Брягово
Адрес
ул. 18-та №9
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмила Тодорова Мурджанова
СРОК
от 30.06.2024 до 30.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.07.2024 13:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

МАСИВНА СГРАДА /фурна/ с планоснимачен № 388, със застроена площ от 266 кв .м., находяща се в с. Брягово, община Първомай, Пловдивска област, ул. „18-та” № 9, построена в УПИ III- търговия, обслужващи дейности с площ от 1320 кв.м., в кв. 23 по регулационния план на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив, при граници улица и от три страни УПИ III- търговия и обсл.дейности.

Людмила Тодорова Мурджанова
РЕГ. № ЧСИ
819
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 18, ет.1 офиси № 1 и 2
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 624161
Мобилен телефон
0889987299
уебсайт
Публикувано на 14 май 2024 г. в 11:11 часа
Други
95.26 кв.м
97 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
Адрес
УЛ.ЖЕЛЕЗАРСКА 16, ЕТ.-1
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмила Тодорова Мурджанова
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 11:00
Публикувано на 30 май 2024 г. в 16:42 часа
Други
281.00 кв.м
17 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Перущица
Адрес
Крайречна № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Стефанов Илиев
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 09:00
Публикувано на 13 юни 2024 г. в 08:55 часа
Други
61.00 кв.м
121 500.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
Адрес
БУЛ.ДУНАВ 134
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмила Тодорова Мурджанова
СРОК
от 28.07.2024 до 28.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.08.2024 11:00