ПЛОЩ
445.00 кв.м
Населено място
с. Изворско
Адрес
с. Изворско
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 15:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/4 ид.ч./една четвърт идеални части/ от ДВОРНО МЯСТО, ЦЯЛОТО С ПРОСТРАНСТВО ОТ 445.00кв.м./четиристотин четиридесет и пет квадратни метра/, представляващо УПИ VII-15, /седми-петнадесет/, находящ се в квартал № 2/две/ по плана на село Изворско, община Аксаково, област Варна, при граници: изток-улица, запад-парцел V-13, север-парцел VI - 14 и юг - парцел VIII -16.

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768
Публикувано на 20 май 2024 г. в 10:27 часа
Парцел
1 260.00 кв.м
2 464.34 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Житница
Адрес
с. Житнница
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 13:00
Публикувано на 27 май 2024 г. в 15:49 часа
Парцел
720.00 кв.м
2 584.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дъбравино
Адрес
с. Дъбравино
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 13:45
Публикувано на 27 май 2024 г. в 15:59 часа
Парцел
1 598.00 кв.м
5 004.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Аксаково
Адрес
гр. Аксаково, с.п. Ментеше
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 14:45
Публикувано на 28 май 2024 г. в 14:33 часа
Парцел
2 060.00 кв.м
3 528.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бозвелийско
Адрес
с. Бозвелийско
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 14:00