ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
190.00 кв.м
Населено място
гр. Варна
Адрес
ул. Максуда 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 15:45
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/8 ид.ч. /една осма идеални части/ от ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в гр. Варна, ул. Максуда № 1/едно/, състоящ се от : антре, салон, три стаи, килер, навес, тоалет, заедно с 250/520/двеста и петдесет върху петстотин и двадесет/ид.ч. по НА№ 7/седем/, Том XII н. д. 3825/1987г. и делбен протокол от 20.02.1974г., а по скица 190/360/сто и деветдесет върху триста и двадесет// кв.м. идеални части от дворното място върху което е построена сградата, цялата с пространство от 520кв.м./петстотин и двадесет квадратни метра/ по НА, и по скица 360кв.м./триста и шестдесет квадратни метра/, в кв.13/тринадесети/, по плана на 16/шестнадесети / подрайон на гр. Варна, при граници: ул. Максуда, имот пл.283А, пл.№ 280 и път.

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768
Публикувано на 30 май 2024 г. в 16:17 часа
Къща
270.00 кв.м
62 337.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Провадия
Адрес
гр. Провадия, ул. Христо Ганчев 43
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 15:30
Публикувано на 1 юли 2024 г. в 16:11 часа
Къща
57.00 кв.м
1 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Генерал Колево
Адрес
с. Генерал Колево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 22.07.2024 до 22.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.08.2024 14:45