ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
28.00 кв.м
Населено място
с. Синдел
Адрес
с. Синдел. ул. Зюмбюл 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 16:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 /една втора/ ИД.ЧАСТ ОТ ГАРАЖ с площ 28 / двадесет и осем/  кв. метра, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № III - 200 / трети - двеста/, в квартал 27 /двадесет и седем/ по действащия план на село Синдел, община Аврен, област Варна, находящ се в село Синдел , община Аврен, община Варна, ул. Зюмбюл № 4 / четири/, целият с площ 896 / осемстотин деветдесет и шест/ кв. метра., а съгласно приложената скица - с площ 960 / деветстотин и шестдесет/ кв.м., при граници: улица , УПИ № IV-199; УПИ № V-201; УПИ № II-203 и улица

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768
Публикувано на 28 май 2024 г. в 14:52 часа
Гараж
22.37 кв.м
24 456.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
гр. Варна, район Приморски, местност Свети Никола – 2, № 492
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 14:00
Публикувано на 29 май 2024 г. в 10:28 часа
Гараж
18.00 кв.м
2 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Медовец
Адрес
с. Медовец
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 14:45
Публикувано на 6 юни 2024 г. в 12:47 часа
Гараж
18.00 кв.м
11 700.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ГР. ВАРНА, Р-Н "ПРИМОРСКИ", УЛ. "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" № 2, ЕТ. 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 30.06.2024 до 30.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.07.2024 13:00