ПЛОЩ
61.00 кв.м
Населено място
гр. Пловдив
Адрес
БУЛ.ДУНАВ 134
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмила Тодорова Мурджанова
СРОК
от 28.07.2024 до 28.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.08.2024 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ идеална част от Сграда с идентификатор 56784.507.97.4 с предназначение по схема: административна, делова, а към момента на описа- жилищна, находяща се в гр. Пловдив по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18- 48/03.06.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на КККР- няма; адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Дунав” № 134, която сграда е разположена в Поземлен имот с идентификатор 56784.507.97; стар идентификатор на поземления имот: 97, кв. 136, парцел ІІІ- 97, при съседи на ПИ: 56784.507.79, 56784.507.96, 56784.507.9563, 56784.507.98, 56784.507.78, застроена площ на сградата: 61 кв.м., брой етажи: 3- партер, жилищен и мансарден, като жилищният етаж се състои от коридор, обединен дневен тракт- дневна, столова и готварна с тераса, баня- тоалетна, а мансардният етаж се състои от коридор, тераса, две спални и баня- тоалетна, стар идентификатор: няма; ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена.

Людмила Тодорова Мурджанова
РЕГ. № ЧСИ
819
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 18, ет.1 офиси № 1 и 2
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 624161
Мобилен телефон
0889987299
уебсайт
Публикувано на 14 май 2024 г. в 11:11 часа
Други
95.26 кв.м
97 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
Адрес
УЛ.ЖЕЛЕЗАРСКА 16, ЕТ.-1
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмила Тодорова Мурджанова
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 11:00
Публикувано на 11 юни 2024 г. в 13:27 часа
Други
266.00 кв.м
28 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Брягово
Адрес
ул. 18-та №9
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмила Тодорова Мурджанова
СРОК
от 30.06.2024 до 30.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.07.2024 13:00
Публикувано на 21 юни 2024 г. в 14:59 часа
Други
286.00 кв.м
21 578.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Московец
Адрес
с. Московец
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 01.07.2024 до 01.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.08.2024 11:00