ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
146.60 кв.м
Населено място
с. Черешица
Адрес
до кметство с.Черешица
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Росенов Сираков
СРОК
от 17.06.2024 до 17.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.07.2024 15:10
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ТЪРГОВСКА СГРАДА в УПИ /парцел/ II /две римско/ в кв.4 /четири/ по действащия ПУП на с.Черешица, общ.Кърджали, обл.Кърджали, одобрен със Заповед №131 от 19.02.1987г., представляваща едноетажна масивна сграда с частичен сутерен, изградена през 1970г., със застроена площ 146.60 кв.м., съдържаща два търговски обекта: 1/ КАФЕ-ЕСПРЕСО - самостоятелен търговски обект с пл.сн. №31 в кв.4 със застроена площ 79.20 кв.м., заемащо югозападната част от сградата, състоящо се от зала за консумация, бар бюфет и склад, при граници на кафето: североизток, югозапад и югоизток - общинско място, югоизток - имот с пл.сн.№32; 2/ МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ - самостоятелен търговски обект с пл.сн.№32 в кв.4 със застроена площ 67.40 кв.м., заемащ югоизточната част от сградата, състоящ се от търговска зала и склад, при граници на магазина: североизток, югозапад и югоизток - общинско място, северозапад - имот с пл.сн.№31, ведно  с едно избено пощение в сутерена с полезна площ 28.04 кв.м. и с прилежащия терен към сградата в размер на 254.00 кв.м., заемащ източната част от дворното място в парцела, целия с площ 1610 кв.м., при граници на парцел II: североизток - УПИ /парцел/ I, югоизток-улица от о.т.18 към о.т.22, северозапад - улица от о.т.10 към о.т.16, югозапад - улица от о.т.18 към о.т.22.

 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА:

8 889,12 /ОСЕМ ХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТ ЛВ. И ДВАНАДЕСЕТ СТ./ ЛЕВА

/90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

Росен Росенов Сираков
РЕГ. № ЧСИ
812
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Кърджали, бул.”България” №47,ет.4,офис 39
Окръжен съд
Кърджали
Телефон
0361 62112
Мобилен телефон
0886560860
уебсайт
Публикувано на 1 юли 2024 г. в 15:50 часа
Магазин
1 059.00 кв.м
1 168 922.88 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кърджали
Адрес
бул. „Сан Стефано“ № 32
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Росенов Сираков
СРОК
от 05.07.2024 до 05.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 16:10