ПЛОЩ
1 593.00 кв.м
Населено място
с. Долни Бошняк
Адрес
в землището на село Долни Бошняк, обл.Видин, местността „Тъмин“
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- имот №5 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22318.36.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-711/14.03.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в землището на село Долни Бошняк, обл.Видин, местността „Тъмин“, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот-няма данни за изменение ;  адрес на поземления имот-село Долни Бошняк, местността „Тъмин“, площ от 1 593 кв.м, трайно предназначение на територията-земеделска, начин на трайно ползване- нива, категория на земята-четвърта, предишен идентификатор-няма, номер по предходен план-036005, при съседи: имот с идентификатор 22318.36.4,  имот с идентификатор 22318.36.2, имот с идентификатор 22318.36.6 и имот с идентификатор 22318.35.103.

Стефан Митов Нинов
РЕГ. № ЧСИ
898
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Видин, ул. Бдин № 3-А, ет. 1, ап. 4
Окръжен съд
Видин
Телефон
094 923195
Мобилен телефон
0886868645
Публикувано на 15 юни 2024 г. в 12:11 часа
Земеделска земя
2 000.00 кв.м
2 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Каленик
Адрес
село Каленик, област Видин, местността „До реката“
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 10:30
Публикувано на 15 юни 2024 г. в 12:13 часа
Земеделска земя
1 000.00 кв.м
1 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Каленик
Адрес
село Каленик, местността „До реката“
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 10:30
Публикувано на 15 юни 2024 г. в 12:15 часа
Земеделска земя
1 628.00 кв.м
846.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Каленик
Адрес
село Каленик, местността „До реката“
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 10:30
Публикувано на 15 юни 2024 г. в 12:18 часа
Земеделска земя
2 415.00 кв.м
1 218.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Долни Бошняк
Адрес
в землището на село Долни Бошняк, област Видин, местността „Тъмин“
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 10:30