ПЛОЩ
2 001.00 кв.м
Населено място
с. Старосел
Адрес
С.СТАРОСЕЛ, МЕСТНОСТТА"ДЪЛГА ПОЛЯНА"
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариана Стефанова Обретенова-Георгиева
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 286034 (две осем шест нула три четири), находящ се в местността „ДЪЛГА ПОЛЯНА“ в землището на с. Старосел, с ЕКАТТЕ 69016, община Хисаря, област Пловдивска, с площ от 2.001 дка (два декара и един кв. метър), с начин на трайно ползване - ЛОЗЕ, четвърта категория на земята при неполивни условия, при граници и съседи: имот № 286002 - лозе, имот № 286035-лозе, имот № 286044 - полски път на община Хисар - необработваема земя 69016, имот № 286033 - лозе.

Мариана Стефанова Обретенова-Георгиева
РЕГ. № ЧСИ
758
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул. "Фр. Жолио Кюри" No18, ет.3, офис 14
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 262426
Мобилен телефон
0887856547
Публикувано на 30 май 2024 г. в 16:23 часа
Земеделска земя
2 001.00 кв.м
40 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стряма
Адрес
местност ПИКЛА ИЗТОК
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 10:00
Публикувано на 5 юни 2024 г. в 10:44 часа
Земеделска земя
2 300.00 кв.м
1 809.87 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Чалъкови
Адрес
местност ЮРТУЛУКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 01.07.2024 до 01.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.08.2024 11:00
Публикувано на 18 юни 2024 г. в 09:35 часа
Земеделска земя
3 538.00 кв.м
336.45 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Цалапица
Адрес
местност Зелен пояс
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 05.07.2024 до 05.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 10:00
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 16:17 часа
Земеделска земя
999.00 кв.м
2 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Долна махала
Адрес
с. Долна махала, местност Върбака
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 17:00