ПЛОЩ
2 873.00 кв.м
Населено място
с. Цалапица
Адрес
местност "Стоевско брестче"
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Константин Михайлов Павлов
СРОК
от 23.10.2020 до 23.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.11.2020 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Животновъдна ферма с площ от 2,873 дка (два декара осемстотин седемдесет и три квадратни метра), шеста категория, местност "Стоевско брестче", съставляваща по плана на землището на село Цалапица, община Родопи, област Пловдив, имот № 235011 (двеста тридесет и пет хиляди и единадесет), при граници и съседи : имот № 235012 - нива на Живка Петрова Пенева, имот № 235010 - нива на Атанас Николов Джонгов,имот № 002047 - напоителен канал на община Родопи и № 001131 - напоителен канал на община Родопи.. Пазарната стойност на изнесения на публична продан имот е определена съгласно заключението на назначеното от ЧСИ Константин Павлов лицензирано вещо лице, и е 43 000 лева (четиридесет и три хиляди лева).

Константин Михайлов Павлов
РЕГ. № ЧСИ
824
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 219, етаж 3
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 650651
Мобилен телефон
0885899850
уебсайт
Публикувано на 16 септември 2020 г. в 12:29 часа
Други
2 687.00 кв.м
50 791.10 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Виница
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмила Тодорова Мурджанова
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 10:00
Публикувано на 16 септември 2020 г. в 12:33 часа
Други
1 610.00 кв.м
18 177.84 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Татарево
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмила Тодорова Мурджанова
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 09:00
Публикувано на 24 септември 2020 г. в 10:56 часа
Други
175.00 кв.м
2 016.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стоево
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмила Тодорова Мурджанова
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 15:00
Публикувано на 24 септември 2020 г. в 10:57 часа
Други
56.00 кв.м
639.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стоево
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмила Тодорова Мурджанова
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 15:00