ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
80.00 кв.м
Населено място
гр. Китен
Район
Приморско
Адрес
гр. Китен ул. Люлин №8
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 23.10.2020 до 23.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.11.2020 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.Китен,ул.”Люлин” № 8, а именно: ½ /една втора/ идеални части от Урегулиран поземлен имот –УПИ XI/римско единадесет/ в квартал 21/двадесет и едно/ по плана на гр.Китен,Бургаска област,целият с площ от 649,00 /шестотин четиридесет и девет/кв.м., при граници:изток-УПИ X -102,103,запад,запад-УПИ X V-100а,север-УПИ II и III,юг-улица, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 650,00 к/шестотин и петдесет/кв.м., с идентификатор 37023.501.450 /тридесет и седем хиляди и двадесет и три,точка,петстотин и едно,точка,четиристотин и петдесет/,с адрес гр.Китен, ул.”Люлин”, начин на трайно ползване:Средно застрояване/от 10 до 15 м/,Стар номер, квартал 21, парцел XI, ведно с построената в западната част на парцела Масивна двуетажна жилищна сграда с гаражен етаж със застроена площ от 80,00 /осемдесет/кв.м., състояща се от Гаражен етаж със застроена площ от 80 /осемдесет/кв.м., състоящ се от входно антре,коридор и три самостоятелни стаи със самостоятелни санитарни възли; Първи жилищен етаж със застроена площ от 120/сто и двадесет/кв.м.,състоящ се от: стълбищна клетка, самостоятелен вход към етажа,два самостоятелни двустайни апартамента: Втори жилищен и Тавански етажи са идентични по площ и разпределение на първия жилищен етаж, представляща СГРАДА със застроена площ от 80 /осемдесет/кв.м., с идентификатор 37023.501.450.1 /тридесет и седем хиляси двадесет и три,точка,четиристотин и петдесет,точка,едно/, с адрес гр. Китен, ул.”Люлин”, с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна. Административния адрес на сградата е гр. Китен, ул. Люлин № 8, районът на имота е жилищен, а през лятото и курортен, с много добра транспортна достъпност. Жилищната сграда е еднофамилна: Състои се в Сутеренен етаж – състои се от коридор, четири помещения, баня /тоалетна, Гаражен етаж /Партерно ниво/-състои се от две стаи, Първи жилищен етаж – състои се от два броя двустайни апартамента, Втори жилищен етаж – съдтои се от две студия, Тавански /последен жилищен/ етаж – състои се от два двустайни апартамента.

Станимира Стефанова Николова
РЕГ. № ЧСИ
805
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. Трайко Китанчев No47, партер
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 820688
Мобилен телефон
0895 662546; 0897 933878
Публикувано на 8 октомври 2020 г. в 15:39 часа
Парцел с къща
1 400.00 кв.м
1 832.88 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Присад
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Пеев Михалев
СРОК
от 09.10.2020 до 09.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.11.2020 10:30
Публикувано на 8 октомври 2020 г. в 15:44 часа
Парцел с къща
1 000.00 кв.м
3 577.06 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Българово
Адрес
селищно образувание ЛОЗНИЦАТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Пеев Михалев
СРОК
от 09.10.2020 до 09.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.11.2020 10:30
Публикувано на 15 октомври 2020 г. в 11:23 часа
Парцел с къща
1 200.00 кв.м
11 790.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дебелт
Адрес
ул. Вихрен № 24
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Пеев Михалев
СРОК
от 16.10.2020 до 16.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.11.2020 13:00
Публикувано на 15 октомври 2020 г. в 11:42 часа
Парцел с къща
796.00 кв.м
32 983.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Средец
Адрес
ул. Странджа № 4А
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Пеев Михалев
СРОК
от 16.10.2020 до 16.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.11.2020 13:00