ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
ПЛОЩ
486.24 кв.м
Населено място
гр. Бургас
Район
БУРГАС
Квартал
Ж.К.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ
Адрес
Бургас, К8с Меден рудник бл. 468, вх. Ги Д
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 23.10.2020 до 23.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.11.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

МАГАЗИН, находящ се в гр. Бургас, ж.к Меден рудник в жилищен блок 68 /шестдесет и осем/, идентичен с блок 468 /четиристотин шестдесет и осем/, съгласно Заповед за деактуване и данъчна оценка, във входовете "Г" и "Д". На първи - партерен етаж със застроена площ от 486,24 кв.метра /четиристотин осемдесет и шест цяло и двадесет и четири стотни квадратни метра/ разположен при граници: югоизток и югозапад - външен зид, североизток - външен зид и входове "Г" и "Д", северозапад- вход "В", асансьорна шахта и стълбище на вход "В", ведно със съответните идеални части от сградата и правото на строеж върху държавна земя. Съгласно КК и КР гореописания недвижим имот представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор№ 07079.653.500.4.22 /нула, седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесетт и три, точка, петстотин, точка, четири, точка, двадесет и две/, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-9/ 30.01.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Бургас, п.к 8000, ж.к "Меден рудник", бл.68 /шестдесет и осем/, вх. Г, ет. 0 /нула/, обект 0 /нула/. Самостоятелния обект се намира в сграда № 4/четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 07079.653.500 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и три, точка, петстотин/, предназначение н асамостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1/едно/, площ по документ 243,12 кв.метра, /двеста четиридесет и три цяло и дванадесет стотни квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма; над обекта: 07079.653.500.4.3, 07079.653.500.4.1, 07079.653.500.4.2. и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор№ 07079.653.500.5.22 /нула, седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесетт и три, точка, петстотин, точка, ПЕТ, точка, двадесет и две/, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-9/ 30.01.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Бургас, п.к 8000, ж.к "Меден рудник", бл.68 /шестдесет и осем/, вх. Д, ет. 0 /нула/, обект 0 /нула/. Самостоятелния обект се намира в сграда № 5/пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 07079.653.500 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и три, точка, петстотин/, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1/едно/, площ по документ 243,12 кв.метра, /двеста четиридесет и три цяло и дванадесет стотни квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма; над обекта: 07079.653.500.5.3, 07079.653.500.5.2, 07079.653.500.5.1. Районът на имота е жилищен, с отлична транспортна достъпност, имота е на партерно ниво със самостоятелен външен достъп, имота се състои от еднообемно помещение, представляващо търговска част и санитарен възел с предверие. Търговска част : дограма- бяло PVC, със стъклопакет тип „ витрина“, под – мозайка и мозаични плочи и гранитогрес, Нивото на пода има три нива, посредством стъпала, височина на помещението -3,50 м. Има допълнителен вход/изход на северозападната фасада. Санитарно помещение: Врата дървена, под – теракот, стени – фаянс, - височина -2,00 м., над това и таван – на мазилка. При огледа се установи, че СОС с идентификатор№ 07079.653.500.4.22 е функционално свързан с СОС с идентификатор № 07079.653.500.5.22. СОС с идентификатор № 07079.653.500.5.22 се състои от две помещения със самостоятелен външен достъп , състои се от две помещения, едното е еднообемно със самостоятелен санитарен възел, със самостоятелен външен достъп. Второто помещение има самостоятелен външен достъп с алуминиева врата и е функционално обединено без стена с имот с идентификатор: 07079.653.500.4.22, височина на помещението – 3,50 м. Към момента на огледа, обекта се използва за склад, има ток и вода, панелно строителство.

Станимира Стефанова Николова
РЕГ. № ЧСИ
805
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. Трайко Китанчев No47, партер
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 820688
Мобилен телефон
0895 662546; 0897 933878
Публикувано на 23 септември 2020 г. в 08:10 часа
Търговски имот
72.77 кв.м
37 152.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Поморие
Адрес
гр. Приморско, ул. Крайбрежна № 59, ет.0, обект М1
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 02.10.2020 до 02.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.11.2020 09:30
Публикувано на 23 септември 2020 г. в 08:14 часа
Търговски имот
75.03 кв.м
38 275.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Поморие
Адрес
гр. Поморие, ул. Крайбрежна № 59, ет.0, обект М2
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 02.10.2020 до 02.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.11.2020 09:30
Публикувано на 23 септември 2020 г. в 08:17 часа
Търговски имот
65.87 кв.м
33 264.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Поморие
Адрес
гр. Поморие, ул. Крайбрежна № 59, ет. 0, обект М4
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 02.10.2020 до 02.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.11.2020 09:30
Публикувано на 23 септември 2020 г. в 08:20 часа
Търговски имот
95.53 кв.м
49 075.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Поморие
Адрес
гр. Поморие, ул. Крйбрежна № 59, ет0, обект м5
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 02.10.2020 до 02.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.11.2020 09:30