ПЛОЩ
8 728.00 кв.м
Населено място
с. Змейово
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кръстьо Петров Ангелов
СРОК
от 09.11.2020 до 09.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31276.19.4, с адрес: с. Змейово, местност ШУМАТА, с площ: 8728 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид недървопроизводителна горска площ, категория на земята: 10. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 019004. Съседи: 31276.20.4, 31276.20.6, 31276.20.7, 31276.19.5, 31276.18.71.

Кръстьо Петров Ангелов
РЕГ. № ЧСИ
766
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики №100, ет.1,офис 11
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 656070
Мобилен телефон
0878177081
Публикувано на 6 октомври 2020 г. в 11:41 часа
Земеделска земя
997.00 кв.м
1 144.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Манолово
Адрес
село Манолово, община Павел Баня, област Стара Загора, местност "Дълбок път"
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 30.10.2020 до 30.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.12.2020 10:00
Публикувано на 6 октомври 2020 г. в 11:46 часа
Земеделска земя
1 733.00 кв.м
2 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Манолово
Адрес
село Манолово, общ. Павел Баня, обл. Стара Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 30.10.2020 до 30.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.12.2020 10:00
Публикувано на 26 октомври 2020 г. в 10:35 часа
Земеделска земя
363.00 кв.м
4 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Стара Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кръстьо Петров Ангелов
СРОК
от 09.11.2020 до 09.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2020 09:00
Публикувано на 26 октомври 2020 г. в 10:38 часа
Земеделска земя
478.00 кв.м
5 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Стара Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кръстьо Петров Ангелов
СРОК
от 09.11.2020 до 09.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2020 09:00