ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
776.00 кв.м
Населено място
гр. Обзор
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 02.11.2020 до 02.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2020 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53045.227.4, с площ от 2 880 /две хиляди осемстотин и осемдесет/  кв. м, съгласно скица № 15-889015/01.10.2019 г., издадена от АГКК – Бургас, кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-59/14.09.2006 г., последно изменение със заповед: КД-14-02-1483/14.09.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, находящ се в гр. Обзор, общ. Несебър, м-т «Беленска река», трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при граници: ПИ № 53045.227.3, 53045.227.5, 53045.227.304 и 53045.227.303, номер по предходен план: 227004, както и всички подобрения в поземления имот, ведно с МОТЕЛ С РЕСТОРАНТ с идентификатор 53045.227.4.1, съгласно скица №15-889024/01.10.2019 г., издадена от АГКК – Бургас, одобрена със заповед РД-18-59/14.09.2006 г., последно изменение със заповед КД-14-02-1483/14.11.2008 г. На началника на СГКК-Бургас, адрес на сградата: гр. Обзор, м. «Беленска река», сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 53045.227.4, застроена площ: 605 кв.м, брой надземни етажи: 2, предназначение: сграда за общественно хранене, построен на етап груб строеж, с РЗП 605 кв. м /шестстотин и пет кв. м/, а съгласно нотариален акт с РЗП 776 кв. м /седемстотин седемдесет и шест кв. м/, брой етажи: 2, състоящ се от: първи етаж - умивалня, топла кухня, подготвителна, помещения за смет, склад, санитарен възел за персонала, склад за яйца и риба, съблекалня-мъже персонал, съблекалня-жени, тоалетни мъже-посетители, склад фризери за месо и птици, склад за зеленчуци, каса за тоалетните, тоалетна и баня за управителя, рецепция, склад за сухи продукти и за напитки, мокър бюфет, съблекалня мъже-посетители, съблекалня жени-посетители, баня жени-посетители, тоалетна жени-посетители, и втори етаж - стълбищна клетка и четири апартамента, ведно с изба с площ от 240 кв. м, таван с площ от 240 кв. м.  

Д-р Росица Стоянова Стоянова
РЕГ. № ЧСИ
706
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Несебър 8230, ул.”Иван Вазов” №14
Окръжен съд
Бургас
Телефон
0554 43143
Мобилен телефон
0888494136
Публикувано на 28 октомври 2020 г. в 14:04 часа
Търговски имот
69.41 кв.м
63 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр.Бургас, ул."Оборище" № 60, ет-1
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 07.11.2020 до 07.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.12.2020 10:30
Публикувано на 6 ноември 2020 г. в 14:49 часа
Търговски имот
130.69 кв.м
72 792.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
ул.Иван Вазов 9 ,ет.4,ет.0,обект 23
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 10.11.2020 до 10.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.12.2020 09:00
Публикувано на 11 ноември 2020 г. в 17:43 часа
Търговски имот
171.19 кв.м
122 112.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр. Несебър, ул. Иван Вазов № 9, бл.4, секция А, вх.А, етаж 22
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 18.11.2020 до 18.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.12.2020 11:00
Публикувано на 12 ноември 2020 г. в 10:22 часа
Търговски имот
34.00 кв.м
24 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лозенец
Адрес
с. Лозенец, ул. Крайморска №44
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 17.11.2020 до 17.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.12.2020 10:00