ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
5
ПЛОЩ
35.80 кв.м
Населено място
гр. Несебър
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 10.11.2020 до 10.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.12.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА  с идентификатор 51500.502.395.6.15, находящ се в сграда №6, построена в поземлен имот с идентификатор 51500.502.395, с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ от 35,80 кв.м., с адрес на имота: гр. Несебър, ул. „Дюни” №24, ет. 5, обект 1, при граници: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 51500.502.395.6.14, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 51500.502.395.6.5, над обекта – няма, ведно със съответния процент ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 51500.502.395 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АК, съгласно схема №15-911337/06.12.20018г. на СГКК – Бургас.

Д-р Росица Стоянова Стоянова
РЕГ. № ЧСИ
706
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Несебър 8230, ул.”Иван Вазов” №14
Окръжен съд
Бургас
Телефон
0554 43143
Мобилен телефон
0888494136
Публикувано на 2 ноември 2020 г. в 13:38 часа
Ателие, Таван
28.00 кв.м
20 700.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг", к-с Прима I
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 03.11.2020 до 03.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.12.2020 09:00
Публикувано на 4 ноември 2020 г. в 13:06 часа
Ателие, Таван
8.50 кв.м
3 751.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр. Бургас, ул. Петко Каравелов № 25, ет.4
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 09.11.2020 до 09.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2020 09:30
Публикувано на 10 ноември 2020 г. в 13:52 часа
Ателие, Таван
31.25 кв.м
49 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Поморие
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 16.11.2020 до 16.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2020 11:00