ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
40.12 кв.м
Населено място
гр. Видин
Адрес
улица "Стефан Еленков"1
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 17.11.2020 до 17.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.12.2020 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.622.1.2, попадащ в сграда с № 1, в поземлен имот 10971.502.622 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Видин, одобрена със заповед № РД-18-5/28.01.2008 година на изп. директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-05-108/22.06.2009г. на Началника на СГКК-Видин, с предназначение – за търговска дейност, на две нива, представляващ МАГАЗИН, с административен адрес- гр. Видин, ул. “Стефан Еленков“, № 1, с разгърната застроена площ от 40.12 кв. м, при съседи по схема: на същия етаж– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.622.1.5, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.622.1.6, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.622.1.9, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.622.1.1,под обекта–няма и над обекта-няма и по доказателствен акт за собственост-магазин № 2, на два етажа, находящ се в двуетажна масивна търговска сграда с магазини и кафе-аперетив, цялата със застроена площ от 239.28 кв.м. построена в УПИ І-408 в кв. 39 по действащия ПУП на к.с „Химик“, в гр. Видин, целия с площ от 384.23 кв.м, заедно с съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото при съседи на магазина: магазин № 1 и № 3 собственост на Здравко П. Стойчев и Мариета В. Стойчева. Търговското помещение се състои от зали на две нива, свързани с бетоново стълбище. Довършителните работи са в много добро състояние. Инсталации- Ел. И  ВиК прекъснати, стандартни. 

Стефан Митов Нинов
РЕГ. № ЧСИ
898
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Видин, ул. Бдин № 3-А, ет. 1, ап. 4
Окръжен съд
Видин
Телефон
094 923195; 094 923196
Мобилен телефон
0886868645
Публикувано на 20 ноември 2020 г. в 11:07 часа
Магазин
62.38 кв.м
54 576.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
град Видин, на ул.“Антон Страшимиров“№ 10
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 14.12.2020 до 14.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.01.2021 10:00