ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
90.00 кв.м
Населено място
с. Балканци
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 03.11.2020 до 03.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.12.2020 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

недвижим имот, находящ се в село Балканци, общ. Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Четвърта“ № 24, представляващ дворно място с площ от 1330 (хиляда триста и тридесет) квадратни метра, част от имот с планоснимачен номер 73 (седемдесет и трети), за който е отреден УПИ VIII-73 (осми за планоснимачен номер седемдесет и трети), в квартал 17 (седемнадесет) по подробния устройствен план на селото, при граници и съседи: улица, УПИ VII-73; УПИ I-70 и улица, ведно с изградените в него: ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 90 (деветдесет) квадратни метра с изба със светла площ от 10,50 (десет цяло и петдесет) квадратни метра и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 42 (четиридесет и два) квадратни метра. 
 Описание: Дворът е ограден с масивна ограда- циментови блокчета и метални пана от лицевата страна, масивна ограда към съседен имот и метална мрежа на бетонови колове. Входът е през единична и двойна портални врати откъм улицата. Дворното място не се стопанисва. Сградата е едноетажна, масивна, изградена по монолитен начин и е изцяло обновена през 2013г. Конструкцията на сградата се състои от каменни основи, греди и колони, носещи тухлени зидове. Покривната конструкция е дървена, покрита с изолация и цигли. Стени – тухлен зид с външна циментова мазилка. Дограмата е PVC на прозорци и врати – външна и вътрешни. Сградата е снабдена с ел. инсталация и ВиК, изградена септична яма за отпадните води. Сградата се състои от входно предверие, сервизно помещение, дневна-трапезария с кухненски модул и две стаи. Кухненският модул не е монтиран, но има изводи за Вик и ел. Инсталации. В сервизното помещение няма санитарно обзавеждане, но има изводи. Сградата е в добро състояние, не се обитава, прекъснати са ел. и ВиК инсталациите. Стопанската сграда е преустроена в жилищна през 2013г. И към датата на огледа е едноетажна, масивна, изградена по монолитен начин през 1956-1958г. Конструкция – каменни основи, греди и колони, носещи тухлени зидове, дограма РVС – на врати и прозорци. 
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Генерал Тошево: Възбрана №140, том 1, дв.вх.рег.№3984/26.11.2015г.; Законна ипотека №2, дв.вх.рег.№128/15.01.2013г., до размера на 23500 евро.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 26 октомври 2020 г. в 16:33 часа
Къща с парцел
76.80 кв.м
8 192.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стефаново
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 09.11.2020 до 09.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2020 09:00
Публикувано на 4 ноември 2020 г. в 14:29 часа
Къща с парцел
73.00 кв.м
5 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Красен
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 16.11.2020 до 16.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2020 09:00