ПРОДАЖБА НА ИМОТИ
2750
Имоти
227
МПС
257
Имущество

-11 от 0 до 55 резултата от категория Имоти

на страница
Подредете по
Публикувано на 12 август 2020 г. в 15:15 часа
Парцел с къща
100.00 кв.м
7 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тополовград
Адрес
гр. Тополовград, на ул. Малко Търново № 2, ет. 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 15:00
Публикувано на 12 август 2020 г. в 14:57 часа
Парцел с къща
100.00 кв.м
6 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тополовград
Адрес
гр. Тополовград, на ул. Малко Търново № 2, ет.2
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 15:00
Публикувано на 6 август 2020 г. в 15:29 часа
Парцел с къща
1 775.00 кв.м
8 100.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Маломирово
Адрес
½ ид.ч. от дворно място в с.Маломирово, общ.Елхово, на ул.”Г.Арабаджиев”30, цялото с площ от 1775квм, съставляващо ПИ № ІХ-255 в кв.23, ведно с цялата, реална собственост върху построената в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП от 62кв
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 08.09.2020 до 08.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.10.2020 09:00
Публикувано на 24 юли 2020 г. в 14:22 часа
Двустаен апартамент
66.70 кв.м
32 112.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 14, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Георги Бенковски” № 2, вх.А, ет.4, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 87374.521.53.4.14
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 16:24 часа
Земеделска земя
7 499.00 кв.м
2 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Скалица
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор 66737.44.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скалица, общ. Тунджа, обл. Ямбол, с адрес на поземления имот: с. Скалица, местност ЮРЕНЯ, с площ: 7499 кв.м., трайно предназначение на тер
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 16:23 часа
Земеделска земя
5 999.00 кв.м
2 336.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Скалица
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 87374.11.667 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес; гр. Ямбол, м. ЖЕКОВИ АГЪЛИ с площ от 3 286 кв.м., с начин на ползване – Нива, с трайно предназначение на територията – Земеделска, категория
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 16:21 часа
Земеделска земя
3 999.00 кв.м
1 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Скалица
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор 66737.27.301 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скалица, общ. Тунджа, обл. Ямбол, с адрес на поземления имот: с. Скалица, местност КОЛЕВИ ЕГРЕЦИ, с площ: 3999 кв.м,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 16:20 часа
Земеделска земя
8 998.00 кв.м
3 504.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Скалица
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор 66737.35.155 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скалица, общ. Тунджа, обл. Ямбол, с адрес на поземления имот: с. Скалица, местност БЕЛИ ГРОБИЩА, с площ: 8998 кв.м., трайно предназначение н
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 16:18 часа
Земеделска земя
12 499.00 кв.м
4 872.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Скалица
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор № 66737.18.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления имот: с.Скалица, общ. Тунджа, обл. Ямбол, местност МЕКЕНЯ, с площ 12499 кв.м., трайно предназначение на територията: Земе
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 16:16 часа
Земеделска земя
5 285.00 кв.м
2 088.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Челник
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор № 80306.20.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления имот: с. ЧЕЛНИК, общ. Тунджа, обл. Ямбол, местност БИМБАЛА, с площ 5285 кв.м., трайно предназначение на територията: Земед
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 16:14 часа
Земеделска земя
8 142.00 кв.м
3 088.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Челник
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор № 80306.19.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления имот: с. ЧЕЛНИК, общ. Тунджа, обл. Ямбол, местност КАЛЮВКА, с площ 8142 кв.м., трайно предназначение на територията: Земед
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 16:13 часа
Земеделска земя
6 283.00 кв.м
2 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Челник
Адрес
. ½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор № 80306.16.79 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления имот: с. ЧЕЛНИК, общ. Тунджа, обл. Ямбол, местност СВЕТА ВОДА, с площ 6283 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00