ПРОДАЖБА НА ИМОТИ
2907
Имоти
219
МПС
335
Имущество

37 от 48 до 50 резултата от категория Имоти

на страница
Подредете по
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 16:08 часа
Земеделска земя
2 538.00 кв.м
1 696.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Борисово
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 05520.23.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Борисово, община Елхово, с адрес: с.Борисово, местността „ЛЪКИТЕ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 2538 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 09:00
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 16:06 часа
Земеделска земя
14 941.00 кв.м
6 872.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лалково
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 43116.21.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лалково, община Елхово, с адрес: с. Лалково, местността „КОРУБА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 149
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 11:30
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 16:05 часа
Земеделска земя
4 800.00 кв.м
2 208.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лалково
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 43116.21.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лалково, община Елхово, с адрес: с. Лалково, местността „КОРУБА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 480
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 11:30
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 16:03 часа
Земеделска земя
3 501.00 кв.м
1 608.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лалково
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 43116.22.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лалково, община Елхово, с адрес: с. Лалково, местността „ТОЧИЛОТО”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3501 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 11:30
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 16:02 часа
Земеделска земя
10 134.00 кв.м
4 664.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лалково
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 43116.18.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лалково, община Елхово, с адрес: с. Лалково, местността „КЮНТА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 10134 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 11:30
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 16:00 часа
Земеделска земя
19 499.00 кв.м
8 032.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лалково
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 43116.30.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лалково, община Елхово, с адрес: с.Лалково, местността „МАЙСТОРОВИ НИВИ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 19499 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 11:30
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 15:59 часа
Земеделска земя
770.00 кв.м
304.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вълча поляна
Адрес
ИЗОСТАВЕНА НИВА в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ЛОЗЯТА, с площ от 0.770 дка., девета категория, съставляваща имот 022088
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 11:30
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 15:57 часа
Земеделска земя
11 901.00 кв.м
4 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вълча поляна
Адрес
ИЗОСТАВЕНА НИВА в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ПАНДЕРИЦА, с площ от 11.901 дка., девета категория, съставляваща имот 022078,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 11:30
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 15:55 часа
Земеделска земя
3 625.00 кв.м
1 552.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Добрич
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 21542.37.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добрич, община Елхово, с адрес: с. Добрич, местността „СУХА РЕКА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ОВОЩНА ГРАДИНА, с площ 3625 кв.
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 11:30
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 15:52 часа
Земеделска земя
6 799.00 кв.м
2 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Голям Дервент
Адрес
ИЗОСТАВЕНА НИВА в земл. на с. Голям Дервент, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. БЕГАЛИ, с площ от 6.799 дка., девета категория, съставляваща имот 068012,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 09:00
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 15:50 часа
Земеделска земя
7 998.00 кв.м
2 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Голям Дервент
Адрес
ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 7,998 дка, находяща се в землището на с. Голям Дервент, общ. Елхово, в местността „ЛОЗЯТА”, съставляваща имот № 065018, девета категория
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 11:00
Публикувано на 6 януари 2021 г. в 15:49 часа
Земеделска земя
17 317.00 кв.м
5 192.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Голям Дервент
Адрес
ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 17,317 дка, находяща се в землището на с. Голям Дервент, общ. Елхово, в местността „ФРАНСЪЗОВА ЧЕШМА”, съставляваща имот № 063011
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 11:00